Viktors Verden: Kontraktguiden - En wiki om jura, kontrakter og aftaler!

Det er en nem og overskuelig wikipedia med introduktioner og guides til kontrakter, aftaler og juridiske begreber.

7 min
June 13, 2018

Hvis ikke du allerede har opdaget det, har vi lanceret Kontraktguiden. Det er en nem og overskuelig wikipedia med introduktioner og guides til kontrakter, aftaler og juridiske begreber. Se her for en oversigt over alle vores mange artikler.

Kontraktguiden indeholder både ordforklaringer, artikler om specifikke kontrakttyper, beskrivelser af diverse begreber og generelle råd til, hvilke kontrakter man skal bruge hvornår, og hvad man skal være opmærksom på, når man eksempelvis stifter en virksomhed.

Er du blevet i tvivl om, hvad værneting betyder? Eller hvad var det nu egentlig, force majeure var for noget? Ja, så kan du altså slå op i vores wiki.

Derfor har vi lavet Kontraktguiden

1. årssag: Hjælp til selvhjælp

Først og fremmest har det altid været vores ambition, at vores kunder i høj grad selv skulle være i stand til at udforme deres kontrakter.

Vi er sat i verden for at levere billig og digital kontrakthåndtering til moderne virksomheder. Det indebærer at skabe en effektiving platform med overblik og nem navigering, der kan give dig ro i sindet og tid til at fokusere på dine kerneområder. Det handler dog også om, at du får mulighed for selv at udføre så meget af det juridiske arbejde som muligt.

Hele idéen med vores skabelon-oversigt er jo, at vores brugere hurtigt, nemt og billigt kan lave holdbare kontrakter, som gør alle tilfredse. De er ikke perfekte, og der kan i den grad være fordele ved at involvere en advokat, men grundarbejdet skal du så vidt muligt selv kunne lave, såfremt du altså ønsker det.

Med Kontraktguiden får du nu et leksikon, hvor du kan slå op, hvis du bliver i tvivl om et begreb eller bare ønsker et godt råd. Det kan også bruges, hvis du modtager en kontrakt og gerne vil forstå meningen med de forskellige paragraffer og afsnit.

Kontraktguiden: Hjælp til selvhjælp

2. årssag: Søgemaskineoptimering  

Ja, du har måske gættet det, så jeg kan lige så godt indrømme det. Målet med Kontraktguiden er også at skabe trafik til Contractbook ved at lede de folk, der søger efter kontraktskabeloner og juridisk afklaring, over på vores side.

Fordelen ved wiki-formatet er, at man får mulighed for at etablere en masse crosslinking mellem de specifikke artikler, hvormed man stille og roligt kan arbejde sig op i Googles hierarki. På den måde kan vi også spare penge på adwords. Der er massere folk, som søger efter information og skabeloner til eksempelvis samtykkeeklæringer eller fuldmagter. Det er vores ambition at gøre dem til brugere af Contractbook. Måske allerede nu, måske på sigt, da vi også håber, at Kontraktguiden vil styrke vores brand.

3 eksempler på Kontraktguidens værdi

Hvis du nu ikke har tid til at pløje hele oversigten igennem (Du har vel også en forretning at passe?!), så vil jeg lige give dig en smagsprøve på et par brugbare artikler om ansættelsesret. Det er et område, som de fleste virksomheder beskæftiger sig med, og det kan ovenikøbet have fatale konsekvenser ikke at kende sin retstilling på området.

Ansættelseskontrakt

Ifølge ansættelsesbevisloven har en medarbejder krav på en ansættelseskontrakt, hvis denne har været anset i mere end en måned af 8 timer om ugen. En ansættelseskontrakt bruges til at bestemme de væsentlige forhold i forbindelse ved en ansættelse.

Det er først og fremmest grundlæggende oplysninger som løn, stillingsbeskrivelse, ansættelsens varighed og regler for opsigelse. Dernæst indeholder de fleste ansættelseskontrakter også beskrivelser af tavshedspligt, ferie og ophavsrettighederne i forbindelse med ansættelsen.

Når man udformer en ansættelseskontrakt, skal man være opmærksom på de til enhver tid gældende overenskomstforhold og love, eksempelvis funktionærloven.

Klausuler
Klausuler bruges ofte i forbindelse med ansættelseaftaler for at indskrænke, hvad en medarbejder må foretage sig efter endt ansættelse. Der findes flere typer, men en af de mindst almindelige er konkurrenceklausulen. Den specificere, at en medarbejder ikke må arbejde i visse brancher eller hos en konkurrende virksomhed i et vist tidsrum efter endt ansættelse.

Man skal være opmærksom på, at en konkurrenceklausul giver den ansatte ret til kompensation, så længe klausulen varer. Typisk det der svarer til 40 % af lønnen i 6 måneder.

Afskedigelse
Man skal altid tænke sig grundigt om, før man afskediger en medarbejder. Hvis ikke man har styr på reglerne, kan det blive meget dyrt. Først og fremmest skal man sikre sig, at afskedigelsen ikke skyldes diskrimination. Man må eksempelvis ikke fyre en medarbejder på grund af vedkommendes køn, race eller seksuelle overbevisning. Det er strengt forbudt.

Dernæst skal man være opmærksom på, at graviditet, barsel eller sågar underkvalificering heller ikke nødvendigvis går an. I stedet kan man angive nedskæringer, omstruktureringer eller almindelige besparelser som valid grund.

Jeg håber, at du finder Kontraktguiden brugbar, når du skal udforme eller underskrive dine kontrakter.

Fortæl mig endelig, hvis du har nogle gode idéer til artikler!

//ViktorEffective Contract Management
for Modern Businesses

Create, sign and store all your legal documents in one, safe place.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Keep Reading

View All Posts