Get Started
Sådan virker det
Skabeloner
Library
Priser
Kunder
Kom i gang

Ude nu: Den gode kontrakt

Den gode kontrakt indeholder forklaringer af juridiske begreber, gratis kontraktskabeloner og masser af gode råd til, hvordan du helt selv kan udforme en retfærdig og gyldig kontrakt.

Awesome, here is the link to our Drive
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Visionen med Den gode kontrakt er, at det bliver nemmere for dig at orientere dig i de juridiske begreber og dermed udarbejde dine egne kontrakter. Bogen er gratis og egner sig især til iværksættere, HR-afdelinger og sælgere, der vil lære mere om effektiv kontrakthåndtering.

— Fra Contractbook med kærlighed

Effektiv kontrakthåndtering

Contractbook leverer effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder. Du kan udarbejde dine kontrakter med gratis kontraktskabeloner, underskrive dem med vores digitale signatur og opbevare alle dine juridiske dokumenter samlet og sikkert med ét digitalt værktøj.

Det perfekte GDPR-værktøj

Contractbooks digitale platform sikrer dig et strømlinet og overskueligt dataflow, som gør det nemt for dig at efterleve alle de nye krav i EU's databeskyttelsesforordning. Du får desuden en masse GDPR-dokumenter og autogenererede databehandleraftaler med vores nye API-løsning.

Uddrag fra e-bogen

Den gode kontrakt

"En kontrakt er til for at skabe klarhed over et løfte. Det vil sige, at en kontrakt bruges til at forebygge konflikter og afgøre retsforholdet i tilfælde af en uenighed (i juridisk sprogbrug også kendt som en tvist).

Man kan dermed koge en kontrakt ned til at være en skriftlig aftale om et givent forhold mellem to eller flere parter. Det kan både være virksomheder eller privatpersoner, så længe parterne har retlig handleevne. Det vil sige, at en part skal være myndig, handle på egne vegne eller have en gyldig fuldmagt.”

Har jeg altid
brug for en kontrakt?

„Nej, ikke altid. I dansk ret er der ingen juridisk forskel på mundtlige og skriftlige aftaler, men det kan være svært at bevise sin ret med en mundtlig aftale. Når du skal afgøre, hvorvidt du har brug for en kontrakt til at regulere din aftale, er det væsentligt, om den har en værdi. Hvis ikke aftalen sikrer dig en fortjeneste eller beskytter dig mod et tab, er der ingen grund til at bruge tid på at nedfælde en skriftlig kontrakt. På den anden side bør vigtige og værdifulde aftaler altid ekspliciteres med en udførlig kontrakt. Man kan som tommelfingerregel sige, at jo mere værdifuld en kontrakt er, desto mere detaljeret bør den være.”

Hvordan skaber man så en god kontrakt?

„Kontrakten skal sættes op i et overskueligt layout med klart opdelte afsnit. Hvert afsnit bør kun beskrive en enkelt retsregel. Det kunne være kontraktens varighed, opsigelsesmuligheder eller parternes ansvar. Hvert afsnit bør være udstyret med en overskrift, hvilket letter læsningen og biddrager til at skabe overblik og gennemsigtighed. Når du sidder og laver marketingsmateriale, ønsker du også at levere et budskab, som modtageren forstår – det
der ikke anderledes med en kontrak

Rækkefølgen af afsnittene kan have betydning, da vigtige og byrdefulde vilkår bør fremgå i starten af kontrakten. Derfor bør du heller ikke skrive vigtige vilkår ”med småt” eller i fodnoter. Det kan faktisk ende med at diskvalificere aftalen."

Var det noget med en gratis e-bog om GDPR?

Læs mere om de grundlæggende rettigheder, nye krav til sikkerheden og de mange dokumentationskrav.

Download gratis E-bog

Tag dit første skridt mod at efterkomme GDPR

Opret en gratis bruger