En kort guide til kontrakttypen hensigtserklæring, samt deres formål og hvordan den adskiller sig fra en viljeserklæring.

Tilbud! Få styr på dine juridiske dokumenter med Contractbook.
Tryk her gratis.

En hensigtserklæring, også kendt som et "letter of intent", er en erklæring uden almindelige retsvirkninger. Hermed er en hensigtserklæring ikke bindende. Man benytter typisk en hensigtserklæring til at fortælle, at man agter og er indstillet på at indgå en aftale, men endnu ikke ønsker at forpligte sig direkte. De bruges både i private og erhvervsmæssige sammenhænge, men er mest almindelige i sidstnævnte.

Man er ikke bundet af en hensigtserklæring, ved mindre den indeholder et løfte. Det gælder både, hvis der er tale om blåstemplingen af en pris i forbindelse med et salg, eller hvis der er gensidig interesse i at indgå et samarbejde. Der skal man bare være opmærksom på, at prisen ikke er bindende, og at aftalen generelt ikke indeholder garantier.

Hvornår skal man bruge en hensigtserklæring? 

I princippet kan man bruge en hensigtserklæring på alle typer aftaler, men nogle er mere typiske end andre. Det mest almindelige er at indgå hensigtserklæringer forud for en samarbejdsaftale, en købs- og salgsaftale eller en anpartsoverdragelse af en virksomhed, hvor man eksempelvis først ønsker at udføre en due diligence.

Man skal være opmærksom på, at dele af en hensigtserklæring kan være bindende. Af og til vil man eksempelvis tilknytte en fortrolighedsaftale, som sikrer beskyttelsen af forretningshemmeligheder. I de senere år har der været eksempler på, at hensigtserklæringer er blevet anset som bindende i retspraksis. Der er nemlig ingen særlig lovgivning, der regulerer området. Det afhænger dog typisk af, hvordan den er formuleret. Jo svagere formuleret, desto mindre forpligtende. Du kan med fordel vælge at bruge en skabelon til en hensigtserklæring, hvormed du får en ret standardiseret formulering. Det er dog ikke ens betydende med, at du er garanteret.

Hvorfor lave en hensigtserklæring? 

En hensigtserklæring er en slags gentlemen's agreement, som viser, at begge parter i en handel er seriøse. Dermed undgår man at spilde tid og penge på potentielle købere. Det giver altså en vis sikkerhed, særligt hvis man også har indgået en fortrolighedsaftale.

Det er samtidig et smart psykologisk kneb, da man indirekte forpligter modparten på at skulle indgå en aftale. Man binder ikke nogen af en hensigtserklæring, men man dokumenterer en interesse. Dermed kan man også vise andre potentielle købere, at der er konkurrence. Det er godt, hvis man vil presse prisen på sit eget produkt op, eller måske presse andre til at indgå en aftale hurtigere.

En hensigtserklæring er også en slags tilkendegivelse af, at man forhandler. Man kan dermed også bare bruge en hensigtserklæring som en kladde, før man forhandler den endelige aftale på plads. Når man forhandler en stor aftale, kan der nemlig være mange små forhold at tage højde for. Der vil man kunne bruge hensigtserklæringen som et overordnet grundlag for diskussionen af de små vilkår, mens man diskuterer og forhandler. I en forhandlingssituation vil være hensigtserklæringen være en sikkerhed, der samtidig kan tillade dig og din modpart at teste hinanden og nå frem til en endelig aftale. I har nemlig begge skrevet under på, at I i udgangspunktet er interesserede i handlen.

Ovenfor finder du en skabelon til en hensigtserklæring, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Du kan udforme den direkte i linket ved at udfylde de redigerbare felter, underskrives digitalt og opbevares i clouden på Contractbook.

Hensigtserklæringer og viljeserklæringer 

Når man vil købe en virksomhed, kan man desuden indgå et letter of awareness. Der vil man erklærer sig ejer af et selskab, hvis selskabet indfrier nogle på forhånd bestemte forventninger. Når man afgiver et løfte, er man nemlig, efter normal dansk aftale ret, forpligtet til at opfylde dette løfte. Det følger af aftaleloven.

Masser af gratis e-bøger!

I vores Library finder du en masser af viden og indsigt i form af gratis e-bøger. Lær blandt andet mere om jura, digitalisering og moderne teknologier.

Jamen, ja tak!

Effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder

Udform, underskriv og opbevar dine kontrakter
sikkert og digitalt, ét sted.

Book en demo

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Read more:

No items found.