Posted on 

February 24, 2020

Advokaters personlighedstræk: Intelligente, skeptiske og ømskindede

Advokaters personlighedstræk: Intelligente, skeptiske og ømskindede
Mikkel Boris
Director of PR & Communication
Advokaters personlighedstræk: Intelligente, skeptiske og ømskindede

I årene omkring årtusindskiftet foretog den amerikanske adfærdspsykolog, Dr. Larry Richards, en række interessante analyser af primært amerikanske advokater for at kortlægge de mest gængse personlighedstræk. Ikke overraskende viste hans undersøgelser, at advokater afviger væsentlig fra resten af befolkningen på en række interessante punkter. Det viser sig, at det både kan være med til at forklare, hvorfor advokater kan være svære at lede og hvorfor advokatbranchen har vist sig at være så innovationsresistent.


Advokaters personlighedstræk  

Richards angiver på tværs af forskellige artikler følgende fire karakteristika

  • Højt abstraktionsniveau. Det første særlige træk ved den gennemsnitlige advokat er måske også det mest indlysende; de har et højt abstraktionsniveau. At kunne forestille sig forskellige scenarier og tage stilling til et væld af potentielle udfald er en oplagt kvalitet ved den gode advokat. Dertil er advokater typisk mere intelligente end den gennemsnitlige befolkning. Det giver også sig selv qua det påkrævede uddannelsesniveau.  
  • Skepsis: Det er også indlysende, at advokater ikke hopper med på hvad som helst. Det skyldes blandt andet deres skeptiske indstilling til ja, hvad som helst. Advokater lever nemlig gerne efter Murphys lov, der påbyder, at alt der kan tænkes at gå galt, går galt. Richards uddyber desuden, at skeptikere typisk også vil være mere kyniske, dømmende og selv-beskyttende.
  • Autonomi: En af Richards artikler indleder med sætningen ”Managing lawyers is like herding cats”. Det indikerer selvfølgelig, at advokater er selvstændige og derfor også relativt uregerlige fra et ledelsesmæssigt perspektiv.
  • Ømskindethed: En af Richards mest interessante pointer er, at advokater er meget ømtålelige, når det kommer til at modtage kritik og håndtere afvisninger. Advokater er typisk meget nervøse for at tabe ansigt og de vil derfor hellere undgå kritik end at forsøge at vinde respekt.

Den manglende risikovillighed

Til sammen danner disse karaktertræk en personlighedsprofil, som gør advokater meget lidt risikovillige, hvilket er dårligt nyt for den globale legal tech-bevægelse (og måske også advokatbranchen selv). Den typiske advokat vil være defensiv og gå med det sikre og velkendte. Dels fordi vedkommende sandsynligvis er skeptisk og pessimistisk, dels fordi frygten for fejl er altoverskyggende. Denne adfærdsmekanisme er en oplagt forklaring på, at branchen er så langsom til for alvor at omfavne de nye teknologier.

Her vil man måske kunne påpege det paradoks, at man løber en endnu større risiko ved at ignorere den digitale transformation. Det er en valid pointe, men svaret på være, at de færreste advokater mærker udviklingen som risikabel. Advokatbranchen synes altså ikke at kunne føle, at alternative legal services tager stadigt større bider af markedet og the big four allerede er etablerede i en sådan grad, at Deloitte og PwC er det sjette og syvende største udbydere af juridiske services i Norge. Det kan eksempelvis skyldes, at der generelt er økonomisk fremgang i advokatbranchen.  


          Læs også: Fem forhindringer for innovation i advokatbranchen

Man hører ofte, at advokatbranchen er en konservativ størrelse. Det kan der være noget om, særligt i den forstand at sundhedsvæsenet også er det. En advokat indtager en særlig stilling i et demokratisk retssamfund, og deres opgave er at danne et konservativt værn for nogle fundamentale principper. Det betyder dog ikke, at advokaterne selv er konservative eller ikke kan tænke ud af boksen. Tværtimod viser undersøgelsen, at advokater har et højt abstraktionsniveau. Den manglende tilbøjelighed til at implementere ny teknologi skyldes altså snarere mangel på mod end mangel på vision.

Dertil kommer, at branchens stærke præcedenskultur understøtter og forstærker advokaternes adfærd. Den gode advokat er typisk forsigtig og pessismistisk, fordi vedkommende skal tænke worst-case scenarios for deres klienter. Når en advokat lever af at sikre mod farer og risici, giver det også mening at være forsigtig.  


Hvad betyder det for legal tech?

Først og fremmest viser Richards undersøgelse, at advokater er ret resistente overfor bullshit. Med den manglende risikovillighed oveni, vil futuristisk markedsføring ikke være særlig effektivt blandt majoriteten af advokater.

Advokater bryder sig genenelt ikke om at være first movers. Derfor kommer man ikke langt ved at brande sig for meget på at være en “Nyhed!”. I stedet vil et afprøvet produkt fra en troværdig udbyder have bedre chancer. Advokater er eksempelvis ikke imod teknologi. Modsat den klassiske joke, at en advokat typisk får sine mails printet ud, så er advokater ivrige brugere af ”old tech”. De har til gengæld en sund skeptiske overfor ”new tech”.

Troværdige allierede, eksisterende kunder og et proof of concept, er paradoksalt nok vejen frem for innovative legal techs.


Hvad betyder det for advokatselskaber?

Innovationen kommer ikke af sig selv. Hvis en advokat skal modsige sin egen natur og prøve noget nyt, skal det være en klar incitamentstruktur og tilladelser til at fejle. Nogle steder regner man timer brugt på innovation på linje med fakturerede timer, når man skal opgøre bonusser. Andre steder sørger man for at fremhæve nogle innovative tankeledere, der kan drive innovationen.

Skal innovationen drives frem, kræver det altså tillid, opbakning og forståelse for, at forandring gør det umuligt at forudsige alt ved en forandring. Man må derfor oparbejde en kultur, hvor det ikke bliver opfattet som en problem, hvis ikke fornyelserne skaber det forventede resultat.

Industry insights you won’t delete. Delivered to your inbox monthly.