Posted on 

February 24, 2020

In-house legal counsel skal være et profitcenter!

In-house legal counsel skal være et profitcenter!
Niels Martin Brøchner
CEO, Founder
In-house legal counsel skal være et profitcenter!

Opinion: CEO I Contractbook, Niels Martin Brøchner, ser nærmere på, hvad fremtiden bringer for in-house legal counsels rundt omkring i landet.

I takt med at timeprisen for en god advokat stiger, vælger flere og flere virksomheder at oprette deres egne juridiske afdelinger. Selvom det ikke er lige udtalt i alle lande, har der været en klar tendens til at hjemtage juridiske opgaver i de seneste år. En undersøgelse fra Exterro med titlen 2018 In-House Legal Benchmarking Report viser eksempelvis, at 29 % af respondenternes foretager mere end 75 % af deres juridiske arbejde internt i virksomheden mod 17 % sidste år. Som K-News skriver, er denne trend også synlig i Danmark.

Denne tendens understøttes af, at de såkaldte legal counsel vist sig at være attraktive for advokaterne, som gerne vil udskifte 80 timers arbejdsuger i store advokathuse med en mere harmonisk work-life-balance i større danske virksomheder. Den primære årssag til tendensen er dog at reducere udgifterne, hvis man skal tro Exterros taltunge rapport.

 

Tid til forandring

Selvom legal counsels tilbyder et mere stabilt arbejdsmiljø, vil de ikke være skærmet mod den generelle transformation af den juridiske branche. De moderne teknologier vil ikke begrænse sig til at yde indflydelse på advokatselskaberne – de vil ændre hele det juridiske landskab. Tværtimod vil legal counsel være nogle af de første i rækken, da de ikke er beskyttet af gængse innovationsforhindringer såsom partnerstrukturer og timebetalingsmodellen, som kun i liden grad belønner effektiviseringer. Der venter altså store forandringer i de interne juridiske afdelinger. 

Traditionelt har succeskriteriet for den juridiske afdeling primært været at yde god risiko-management og at sikre virksomhedens juridiske compliance. Efterhånden som mange af deres tidskrævende opgaver bliver automatiserede, må de mange danske inhouse-jurister dog gentænke deres rolle. Teknologien kommer til at sørge for udbredelsen af de enkelte afdelingers autonomi, således at salgsafdelingen selv kommer til at forhandle kontrakter, HR selv kan håndhæve konkurrenceklausuler og indkøb selv sørger for rettidig genforhandling af kontrakter. 

Samtidig får den etablerede advokatbranche som nævnt fokus på den proaktive, kunde-fokuserede rådgivning og på at levere en højspecialiseret konsulentydelse. Så hvor er det egentlig, at hus-juristerne skal gå hen?

 

Legal counsel som profitcenter

De må først og fremmest omfavne de nyeste trends, turde komme overens med de nye teknologier og dermed frigøre dem selv som en resurse, der kan levere mere værdiskabende arbejde. Hvis ikke de gentænker deres rolle, risikerer de at overflødiggøre dem selv, når de nye teknologier kan løse manuelle opgaver automatisk og billigt. Eller også ender de med at tabe til advokatselskaberne og de frembrusende revisionshuse, der får mere og mere fokus på at levere en kundecentreret og mere langsigtet strategisk rådgivning.

Derfor må de selv være sørge for at blive proaktive, for at sikre deres lyse fremtid. De må genopfinde dem selv som profitcentrer, der fokuserer på at håndhæve kontraktuelle fordele for virksomheden. De må selv blive strategiske rådgivere, der ser ændringer i lovgivningen eller forandrede geopolitiske forhold som muligheder for at udvikle nye services og indtage nye markeder. Dermed kan de gøre den juridiske afdeling til et center med ansvar for at varetage virksomhedens risikovurderingigennem dataanalyse, så bestyrelse og lederskab har mulighed for at træffe beslutninger på det rigtig grundlag!

Legal counsels skal med andre ord turde være kreative og profitforøgende, fremfor bare at være en effektiviserende sikkerhedsforanstaltning.

Industry insights you won’t delete. Delivered to your inbox monthly.