Posted on 

February 24, 2020

Legal Tech 2018: “Innovation er fint, så længe vi ikke skal ændre på noget”

Legal Tech 2018: “Innovation er fint, så længe vi ikke skal ændre på noget”
Mikkel Boris
Director of PR & Communication
Legal Tech 2018: “Innovation er fint, så længe vi ikke skal ændre på noget”

Legal Tech 2018 konferencens åbenbarede, at der er masser af lyst til at innovere og ditto vilje til at investere. Viljen til at ændre praksis og implementere er en anden sag.

Sidste onsdag mødtes den juridiske industri i Charlottehavens strømlinede omgivelser til Experticons konference Legal Tech 2018. Der var repræsentanter fra alle de store advokathuse, men også legal counsels fra nogle af Danmarks største virksomheder var mødt op for at få et indblik i fremtidens teknologiske landvindinger og møde nutidens mest spændende legal tech-leverandører. Den prominente deltagerliste vidner om, hvor stor hype der er om legaltech i disse dage.

Det bekræftede Experticons Dan Storbæk også, da han fremlagde deres nyeste rapport Trends in Legal Tech 2019, som K-News har bedrevet en glimrende opsummering af. Her fremgår det, at der i perioden 2017 til 2018 er  kommet 32 % flere legal techs til på verdensplan. Samtidig tiltrækker industrien sig rekordhøje investeringer og de beretter endda om 45 % øget brug af nye teknologier omend de mere simple værktøjer som Word og Outlook stadig er de mest anvendte. Der er med andre ord overvældende interesse og stor investeringslyst.

Ikke desto mindre åbenbarede de mange oplæg og efterfølgende diskussioner en helt anden barrierer for, at de digitale teknologier for alvor kan gøre den forskel for advokatbranchen, som de er udset til. Problemet er nemlig ikke mangel på indsigt eller lyst til at innovere. Tværtimod mangler viljen til at ændre arbejdsgange og implementere produkter, der er brugt penge på. Som Head of innovation i DLA Piper, Adam Hembury, meget rammende sagde: “Innovation er fint, så længe vi ikke skal ændre på noget.”

At det ser sådan ud, skyldes dels en manglende velvilje til at ændre gamle vaner, dels at mange værktøjer endnu er modne nok til at bære den hype, som har banet vejen for dem. Indtil nu er de fleste produkter et nice-to-have og endnu hverken expected-to-have eller must-have. Vi giver her en kort opsummering af konferencens vigtigste lektie.  


Adoption is key

Det var tydeligt, at de fleste advokatselskaber i det store og hele har forstået, at den digitale transformation er kommet for at blive. Men modsat Amaras lov, som lyder, at vi har det med at overvurdere teknologiernes effekt i det korte løb og undervurdere den i det lange løb, så er branchen bevidste om de langsigtede fordele, men ikke særlig investerede i at ændre praksis lige nu og her.

En af årsagerne skal findes i, at advokatbranchen ikke føler presset. Rent intellektuelt og teoretisk kan enhver se, at teknologi og the big four (de store revisionshuse Ernst & Young, Deloitte, KPMG or PwC) udgør en væsentlig trussel mod den traditionelle advokatbranches forretning - de føler det bare ikke endnu. Advokatselskaberne kan ikke mærke den digitale transformation på pengepungen, og derfor er der ikke det store incitament til at kaste sig ud i de store innovationseksperimenter.

Nogle talere pegede desuden på, at klienterne ikke efterspurgte det. Der er meget snak om klient-centrisme og klient-drevet innovation, men heller ikke denne faktor kan advokaterne mærke endnu. Som Hembury noterede sig, er klienten ligeglade med smarte innovative værktøjer, så længe deres problemer bliver løst.

Dertil adresserede flere af dagens talere, at ledelsens manglende vilje til innovation var en væsentlig forhindring. Mens det meste innovation drives bottom-up, er der behov for et paradigmeskifte, så de nye tiltag i stedet kommer oppefra og ned. Det er partnerne, som skaber de gældende incitamentstrukturer i virksomheden.

Råd til forandring

Dagens absolut vigtigste lektie leverede Hembury i form af en opsang til legaltech-leverandørerne. Han fremførte det ofte oversete argument, at leverandørerne ofte har for meget fokus på salg, men for lidt fokus på onboarding og implementering. Advokatbranchens tøven skyldes ikke mangel på vilje til at investere penge, det skyldes mangel på vilje til at investere tid til rent faktisk at ændre praksis. Branchen ændrer med andre ord ikke deres nedgroede vaner, hvis ikke tech-firmaerne er bedre til at tage advokaterne i hånden og coache dem til at indarbejde de nye teknologier.

Interessant nok påpeger den nye ABA Legal Technology Survey Report,at kun cirka 57 % af de adspurgte advokater fik efteruddannelse og træning i brug af teknologi. Det kan også forklare, hvorfor 50 % af de samme adspurgte pegede på, at teknologi rent faktisk kunne være skadeligt for deres produktivitet.

Krzysztof Kwiatek fra Elevate Services leverede også en række gode råd til branchen. Først og fremmest opfordrede han advokatbranchen til at have mere fokus på point solutions end end-to-end løsninger. Et af de væsentligste kendetegn ved den teknologiske transformation er, at markedet bevæger sig hurtigt. Sætter man gang i store implementeringer, der kræver ændringer i hele organisationen, risikerer man derfor at have et uddateret setup få måneder senere. I stedet bør man tage små skridt og så udvide efterhånden som de digitale produkter viser sig brugbare og værdiskabende.

Automatiser de steder, hvor det bringer den højeste værdi og kræver den mindste indsats. Det vil typisk være der, hvor man laver mange små transaktioner. Invester i kunstig intelligens dér, hvor det umiddelbart kan gøre en forskel, og køb aldrig teknologi for teknologiens skyld. Det gælder hvad end man ønsker blockchain eller kunstig intelligens. Slutteligt skal man se sig om efter fleksible produkter, som spiller sammen med ens eksisterende løsninger - herunder Outlook og Word, som stadig er advokaternes foretrukne digitale redsskaber.

Sidst på dagen optrådte dagens keynote speaker, Trevor Faure, med en velkoreograferet performance baseret på hans nyeste bog Smarter Law Solutions. Udover både at snakke om Star Trek og Bertolt Brecht, anbefalede han advokatbranchen til at slå koldt vand i blodet og undgå at lade sig forføre af legaltech-industries hang til buzzwords og futuristiske drømmescenarier. I stedet skal advokatbranchen tage ved lære af tech-industriens evne til konstant af teste og måle.

Før man sætter gang i en stor teknologisk transformation, skal man sætte sig et mål. Hvad vil man konkret opnå ved den nye teknologi? Dernæst skal man forsøge at opnå sit mål, analysere sine resultater, evaluere sin praksis og så forbedre den med øje for de nye mål.

Hvad der ved første øjekast synes som en banal forklaring af den videnskabelige metode, er samtidig også en valid påmindelse om, at innovation ikke er noget man kan købe sig til. Det er et langt sejt træk. Man bliver altså ikke innovativ af at købe ti nye digitale løsninger, men af kontinuerligt at arbejde arbejde for at forbedre sin praksis og levere de bedste løsninger for ens klienter.

En forudsætning er et konstant fokus på investeringsafkastet og så vil de digitale løsninger også betale for sig selv.

Industry insights you won’t delete. Delivered to your inbox monthly.