Contractbook logo
Posted on 

February 24, 2020

Legal Tech Trends 2019

Legal Tech Trends 2019
Mikkel Boris
Director of PR & Communication
Legal Tech Trends 2019

Ifølge Experticons legal tech trends rapport fra 2018 fandtes der 899 legal tech startups i verden per november 2018, hvilket er en stigning på hele 32 % sammenlignet med 2017. Investeringerne er blevet flere, teknologierne forfinede og man kan tilmed spore et veritabelt gennembrud i pressens opmærksomhed på den teknologiske udvikling i den juridiske branche. Det vidner LegalTechWeekly i sig selv om. Når denne udvikling falder i et år, hvor det store tech lash for alvor gjorde sig gældende og GDPR satte privatlivssikkerheden op på dagsordenens øverste pladser, fortæller det desuden, at denne udvikling umuligt kan bremses.

Der mangler ikke bud på futuristiske fremtidsscenarier og mere eller mindre spekulative vidnesbyrd fra krystalkuglens åbenbaringer. Dem ser vi os heller ikke for fine til at videregive nogle af, selvom det kan blive trættende med spådomme. Til gengæld udgør årsskiftet en kærkommen lejlighed til at se lidt nærmere på det kommende år. Derfor stiller vi det presserende spørgsmål: Hvad bliver de største legal tech trends i 2019? 

Svaret kommet fra en række af branchens væsentligste spillere.


Legal Tech Trends 2019

Gorrissen Federspiel

"Vi forventer, at legal tech trenden i 2019 bliver en bevægelse fra hype mod realistiske løsninger. Derfor forventer vi også, at fokus vil flytte sig i retning af de mere lavt hængende frugter gennem digitalisering af arbejdsprocesser og standardiseret rådgivning. Samtidig vil vi også begynde at se bud på brug af AI til konkrete løsninger, og disse løsninger vil reflektere et mere realistisk forventningsniveau i forhold til brugen af AI i legal tech de næste 3 til 5 år. Vi forventer en stadig vækst i antallet af danske legal tech virksomheder og løsninger inden for nye forretningsområder. Dog forventer vi at en række af de mange løsninger, der er udviklet i forbindelse med GDPR vil forsvinde fra markedet i løbet af 2019."

  • Partner, Tue Goldschmieding

Kammeradvokaten

"I forlængelse af sidste års fokus på persondataret og dataetik, bliver brug af data også det vigtigste emne i 2019. Først og fremmest er nøjagtig, sandfærdigt og fyldestgørende data en forudsætning for, at kunstig intelligens og maskinlæring kan fungere og gøre gavn i advokatbranchen såvel som andre brancher. Dernæst skal vi have fokus på, at digitaliseringen og den teknologiske optimering foregår på en forsvarlig måde og understøtter et demokratisk samfund. Her er kvaliteten af ens data og ikke mindst behandlingen af det afgørende. Advokatbranchen kommer derfor til at spille en vigtig rolle i at sikre, at retssikkerhed og demokratisk sindelag tænkes ind i den digitale transformation af samfundet. Dataetik bliver derfor også et nøglebegreb i 2019, for digitaliseringen skal foregå på en forsvarlig måde, og det vil de store investeringer i 2019 også afspejle."

  • Partner, Thomas Ilsøe


DAHL LAW

"Mange større advokatfirmaer har de senere år haft en aggressiv udviklingsstrategi, men vi starter nu processen med at geare virksomheden til lavkonjunktur. Vi kommer til at kigge mere på opskalering inden for insolvens, rekonstruktioner, kriseledelse og den slags. Der vil være tale om en dobbeltagenda, hvor vi både fortsætter den langsigtede investering i udvikling, digitalisering, mv., samtidig med at vi kortsigtet forbereder os til nogle skift i efterspørgslen i markedet. I forhold til udvikling tror jeg ikke, 2019 kommer til at blive noget stort disruptionår. Der er et hav af opstartsvirksomheder, som forsøger at få fodfæste, men de digitale forretningsmodeller, og services er stadig meget umodne, ligesom den teknologi, som ligger bag disse services er det. Vi startede for år tilbage med at arbejde med kunstig intelligens og process automation, og 2019 vil være et af de år, hvor flere skal med på bølgen. Man skal tage stilling til, om man vil være ’first mover’ eller ’fast second’. Hvis man ikke allerede har en digitaliseringsstrategi, skal man tage at få lavet en. For her vil man finde svaret."

  • Kommerciel Direktør, Anders Madsen Pedersen

Plesner

"Jeg tror, at legal-tech markedet kommer til at være præget af en stigende grad af konvergens. Indtil nu har mange lavet løsninger, der varetager et enkelt behov, men de vil nu blive samlet i større setups. Mange legal tech-løsninger har taget udgangspunkt i at forfine enkelte opgaver. De skal begynde at se nærmere på, hvordan deres løsninger hænger sammen med andre opgaver, der løses af andre programmer. Nogle vil indgå samarbejder eller blive opkøbt, andre vil blive bygget som hele produkter selv. Men generelt vil vi se flere løsninger, som dækker mange flanker af på en gang, hvorfor vi også vil se flere opkøb og en generel konsolidering af markedet. Det er min hypotese, at på længere sigt vil man enten blive "spist" eller selv "spise andre", hvis ikke man som legaltech-leverandør har et veludviklet roadmap. Det kan godt være, at du er verdensmester i A, men der vil komme nogen, som også kan B og C - og hvorfor have flere systemer, når man kan have et system, som dækker det hele? Allerede i slutningen af 2019 tror jeg også, at man i Danmark vil begynde at se de første spæde skridt til nogle reelle cases, hvor det er lykkedes advokater at benytte maskinlæringsbaserede systemer til juridisk opgaveløsning."

  • Partner (og forfatter til den kommende bog Robots Entering the Legal Profession), Niels Christian Ellegaard.

Contractbook

"De seneste år har udviklingen i legal tech primært handlet om at effektivisere interne processer. Nu er tiden kommet til at fokusere på det eksterne, nemlig advokatbranchens møde med klienterne. Jeg forventer, at den klient-centriske udvikling kommer til at buldre derudaf i 2019 med forøget brug af digitale platforme, alternative betalingsmodeller og nye juridiske produkter. Følgeligt tror jeg, at de mest efterspurgte løsninger bliver dem, der kan understøtte advokaternes klientrelationer ved at lette kommunikationen, øge transparensen og tilføre mere indsigt i hinandens forretning. Klienterne vil have indblik i advokaternes arbejdsgang, advokaterne vil have mere data, så de kan træffe bedre beslutninger og yde en mere proaktiv rådgivning. Det vil forbedre klienternes juridiske situation og øge advokaternes omsætning, så der er klare økonomiske incitamenter til at indarbejde tilgang lige nu og her. Jeg tror, det kan blive et stort boost for legal tech og den digitale transformation af advokatbranchen som helhed."

  • CEO, Niels Martin Brøchner

Horten

"Jeg tror, at der i 2019 vil komme mere fokus på user-centric løsninger, som tager højde for at opfylde behov og skabe en højere grad af convenience hos kunderne. Netop derfor tror jeg ikke på, at ét konkret tech værktøj vinder frem til fordel for et andet, da det afhænger af det rette match imellem organisation, kunder, specialer og en overordnet samlet integration af behovsopfyldelse. Derfor kan f.eks. chatbots være den helt rigtige løsning i et segment, hvor et AI værktøj fungerer i et andet. Udfordringen fremadrettet er derfor, at skabe en integration tech løsningerne imellem, som ikke er silobaseret, men som skaber et mere konvergeret tech landskab, hvor løsninger går fra at være enkeltstående til at tale mere sammen. På den måde kan løsningerne anvendes bredere og medvirke til at løse mere komplekse problemstillinger fremfor at fokusere på primært standardiserede opgaver."

  • Innovationskonsulent, Anne-Sofie Vind Hansen


Bird & Bird

"Jeg tror, at vi vil se flere tjenester, hvor traditionel juridisk rådgivning leveret en-til-en i en samtale per e-mail, i et møde eller via telefon, chat etc. vil blive ændret til, at der gives juridisk rådgivning en-til-mange via online tjenester, som brugerne (klienterne) ved selvbetjening anvender uden nogen direkte interaktion med advokaten. Tjenesten opsamler hele tiden mere og mere konkret rådgivning om flere og flere spørgsmål, der samles i en database, hvor svarerne "pushes" eller "pulles" til og af den enkelte bruger på grundlag af den tilretning til den enkelte bruger, som tjenesten foretager automatisk."

  • Partner, Martin von Haller Grønbæk


Experticon

"Som det også fremgår af vores Legal tech trends 2019 rapport, mener jeg, at blockchain-teknologierne har potentialet til at blive den næste store bølge. Ser man på Gartners Hype Cycle, så har blockchain bevæget sig ud over hypen, og vi er begyndt at indse realiteterne, uden vi oplever mass adoption på nuværende tidspunkt. Vi har dog allerede nogle super cases, for driver du virksomhed på tværs er lande, er det bedst at have et distribueret dataflow, som ikke kan hackes, men tilgås af alle relevante parter realtime. Et godt eksempel er Mærsk, som bruger blockchain og smart contracts til alle de hundredevis af transaktioner, der løber forud for en containerfragt. Det kan reducere deres transaktionsudgifter med op til 40 %, for der er færre mellemmænd, lavere risiko og en mere transparent supply chain. For advokatbranchen betyder det, at advokaterne skal kunne rådgive deres klienter i brug af blockchain ved eksempelvis crytopcurrencies, aktiehandel, skilsmissesager og due diligence registrering, men de skal også kunne rådgive i de juridiske problemer for at minimere risici. Det kan eksempelvis være vedrørende persondataregler, for et problem med blockchain er jo, at man ikke bare kan slette data."

  • Grundlægger og ejer, Dan Storbæk

Lawbotics

"Frem til nu har legal tech været en hype for mange. Det vil sige noget, mange snakker om, men ikke helt ved, hvordan de skal tage i brug. På det seneste har jeg set en modning i branchen, i hvert fald her i Norge, hvor flere advokatfirmaer er begyndt at tage legal tech i brug for at effektivisere nogle af de ordinære arbejdsopgaver. Jeg tror, og her er jeg måske ikke helt unbiased, at 2019 bliver året, hvor de fleste får et forhold til dokumentautomatisering. Det er måske det allerenkleste værktøj for advokater at tage i brug uden, at de behøver at ændre deres vaner alt for meget - i hvert fald hvis de bruger Lexolve."

  • CEO, Merete Nygaard

Industry insights you won’t delete. Delivered to your inbox weekly.