Advokatforbehold

Advokatforbehold

Advokatforbehold bruges købs- og salgsaftaler for at sikre, at et køb er betinget af en advokats godkendelse. Her finder du en generel introduktion til advokatforbehold.

Med et advokatforbehold har en køber mulighed for at underskrive en køb- og salgsaftale og herefter gennemgå handlen med en advokat. Forbeholdet er formuleret således, at handlen først bliver gennemført, når advokaten har godkendt aftalen. Underskriften er altså betinget af advokatens godkendelse. Såfremt man ønsker at bruge et advokatforbehold, skal ens rådgiver være akkredieret advokat.

Advokatforbehold bruges oftest ved køb af ejendomme, da man så vil have mulighed for at gennemse kommunalplaner, økonomiske forhold og boligens stand, som udregnes ved en tilstandsrapport.

Hvordan formulerer man et advokatforbehold?

Der er ikke nogen formkrav til, hvordan man formulerer et advokatbehold i en kontrakt. Der er dog to overordnede måder at formulere det på.

  • Så købet er betinget af advokatens godkendelse før en given dato. Hermed har advokatforbeholdet en udløbsdato, hvorefter bordet fanger.
  • Så købers advokat kan annullere aftalen af en række beskrevne årsager. Her kan forbeholdet vare længere, men kun bruges i tilfælde af enkelte udtalte årssager.

Fordele ved advokatforbehold

Som køber er et advokatforbehold en god mulighed, fordi du kan underskrive købsaftalen og have vished for, at din advokat kan gennemgå handlen i ro og mag. Hermed mister du ikke penge, hvis der er uoverensstemmelser eller mangler, som gør, at handlen skal annulleres.

Det kan også være smart for en sælger at indføre et advokatforbehold. Da kan man så sikre sig, at køberen er likvid og at købesummen betales som aftalt. Hermed undgår man en misligholdelse og i sidste ende en tvister.

Fortrydelsesret

Advokatforbehold er ikke det samme som fortrydelsesret. Med en fortrydelsesret kan man stadig komme ud af en stor handel, men varigheden afhænger af, hvad man køber.

Man kan godt komme ud af eksempelvis en bolighandel, hvis man fortryder, og loven garanterer, at køberen har en fortrydelsesret. Man skal dog udløse fortrydelsesretten inden for seks hverdage og betale 1 % af købesummen til sælger. Har man advokatforbehold, slipper an for at betale den 1 % af købesummen.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook