Advokatforbehold

Advokatforbehold

Advokatforbehold bruges købs- og salgsaftaler for at sikre, at et køb er betinget af en advokats godkendelse. Her finder du en generel introduktion til advokatforbehold.

Med et advokatforbehold har en køber mulighed for at underskrive en køb- og salgsaftale og herefter gennemgå handlen med en advokat. Forbeholdet er formuleret således, at handlen først bliver gennemført, når advokaten har godkendt aftalen. Underskriften er altså betinget af advokatens godkendelse. Såfremt man ønsker at bruge et advokatforbehold, skal ens rådgiver være akkredieret advokat.

Advokatforbehold bruges oftest ved køb af ejendomme, da man så vil have mulighed for at gennemse kommunalplaner, økonomiske forhold og boligens stand, som udregnes ved en tilstandsrapport.

Hvordan formulerer man et advokatforbehold?

Der er ikke nogen formkrav til, hvordan man formulerer et advokatbehold i en kontrakt. Der er dog to overordnede måder at formulere det på.

  • Så købet er betinget af advokatens godkendelse før en given dato. Hermed har advokatforbeholdet en udløbsdato, hvorefter bordet fanger.
  • Så købers advokat kan annullere aftalen af en række beskrevne årsager. Her kan forbeholdet vare længere, men kun bruges i tilfælde af enkelte udtalte årssager.

Fordele ved advokatforbehold

Som køber er et advokatforbehold en god mulighed, fordi du kan underskrive købsaftalen og have vished for, at din advokat kan gennemgå handlen i ro og mag. Hermed mister du ikke penge, hvis der er uoverensstemmelser eller mangler, som gør, at handlen skal annulleres.

Det kan også være smart for en sælger at indføre et advokatforbehold. Da kan man så sikre sig, at køberen er likvid og at købesummen betales som aftalt. Hermed undgår man en misligholdelse og i sidste ende en tvister.

Fortrydelsesret

Advokatforbehold er ikke det samme som fortrydelsesret. Med en fortrydelsesret kan man stadig komme ud af en stor handel, men varigheden afhænger af, hvad man køber.

Man kan godt komme ud af eksempelvis en bolighandel, hvis man fortryder, og loven garanterer, at køberen har en fortrydelsesret. Man skal dog udløse fortrydelsesretten inden for seks hverdage og betale 1 % af købesummen til sælger. Har man advokatforbehold, slipper an for at betale den 1 % af købesummen.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use