Afskedigelse

Regler for afskedigelse

Afskedigelse

Denne artikel omhandler nogle af de regler, man bør være opmærksom på, hvis man ønsker at foretage en afskedigelse af en medarbejder.

En afskedigelse er i ansættelsesretlig forstand, når en arbejdsgiver vælgerat bringe en medarbejders ansættelse til ophør. Det kan enten ske ved enopsigelse eller en ophævelse. En ophævelse er, hvis begge parter bliver enigeom at ophæve ansættelsesaftalen. En opsigelse er sagt lidt mere direkte, når en ansat bliver fyret. En afskedigelse ved opsigelse følger dermed den procedure, som erangivet i ansættelseskontrakten.

 

En afskedigelse skal altid være rimelig begrundet. Hvis en opsigelsebliver underkendt, bortfalder den. Da vil den afskedigede ofte modtage engodtgørelse. Derfor er der som arbejdsgiver en del forhold, man skal have styr på, hvis man ønsker at opsige en medarbejder. Dem kan du læse mere om nedenfor.

 

Diskrimination

Når man ønsker en afskedigelse af en medarbejder, er der en række forhold,man skal være opmærksom på. Først og fremmest må man ikke foretage enafskedigelse på baggrund af køn, race, religiøs overbevisning, seksuelorientering, oprindelse eller politisk anskuelse. Det står blandt andetbeskrevet i ligelønsloven.

 

Derudover må man foretage en afskedigelse på baggrund af den ansattesfagforeningsforhold – blandt andet, hvis man ikke ønsker at leve op til enoverenskomst. Man må altså ikke diskriminere en medarbejder.

 

Begrundelser for afskedigelse

Det kan blive meget dyrt, hvis man ikke har styr på reglerne forafskedigelse. Man kan i realiteten ende med at skulle betale op til en årsløn igodtgørelse.

 

Man skal som skrevet altid have ensaglig og rimelig begrundelse for at opsige en medarbejder. Nedskæringer,omstruktureringer og almindelige besparelser er altid valide grunde. Manbehøver ikke være ved at gå konkurs for at kunne bruge denne begrundelse.

 

Til gengæld må man ikke afskedige en medarbejder på grund af graviditet,barsel, alder og anden diskrimination som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker atfyre en medarbejder af saglige grunde, mens vedkommende er på barsel, har arbejdsgiverenbevisbyrden for, at barslen ikke var årssagen.

 

Hvis man ikke mener, at den medarbejder er egnet nok – enten ikkekvalificeret eller højt nok præsterende, skal denne have en chance for atforbedre sig. Dergiver man en skriftlig advarsel først. Hvis en medarbejder har misligholdt kontrakten eller været enormt illoyal, kan der godt være tilfælde, hvor den går. Sygefravær bør man heller ikke bruge som årsag.  

 

Afskedigelse af funktionærer

Funktionærloven beskriver en række lovbestemte rettigheder for funktionærer.Heriblandt er der nogle ret specifikke regler for afskedigelse.

-       0-6 måneders ansættelse skal arbejdsgiver varsle en opsigelse en måned iforvejen.  

-       6 måneders til 3 års ansættelse giver arbejdsgiver 3 månedersopsigelsesvarsel.

-       3-6 års ansættelse giver arbejdsgiver 4 måneders opsigelsesvarsel.

-       6-9 års ansættelse giver arbejdsgiver 5 måneders opsigelsesvarsel.

-       9 -… års ansættelse giver 6 måneders opsigelsesvarsel.

 

 En funktionær skal modtage sin opsigelse skrift, mens der er formfrihed vedde fleste andre. En funktionær skal desuden have en begrundelse.  

Kom i gang nu!