Aktindsigt

Hvad er en aktindsigt?

Aktindsigt

Aktindsigt er en anmodning om adgang til en sag eller dokumenter hos de offentlige myndigheder. Alle kan søge om aktindsigt i sager, der er underlagt offentlighedsloven.

Hvad er aktindsigt?

Aktindsigt giver dig adgang til oplysninger og informationer om sager, der er underlagt offentlighedsloven. Grundlæggende set betyder det, at du kan læse og få adgang til offentlige dokumenter, der har at gøre med afgørelser og sager hos myndighederne, inklusive staten, regionen og kommunen.

Alle har ret til at søge om aktindsigt. Der er intet krav til alder, statsborgerskab eller andet. Der er heller ikke et krav om, at du skal begrunde, hvorfor du søger indsigt i den bestemte sag. Du behøver heller ikke selv være involveret i sag. Hvis du søger partsaktindsigt i en sag, du er involveret i, vil du dog typisk kunne få adgang til endnu flere informationer.

For at beskytte den enkelte borgers retssikkerhed, kan du normalt ikke søge aktindsigt i sager om andre navngivne personers private forhold, medmindre du har en fuldmagt fra dem eller på anden vis har særlige rettigheder over. Myndighederne vil i hver enkelte tilfælde vurdere om der kan gives aktindsigt i dokumenter, selvom de ikke er underlagt offentlighedsloven. Det kaldes for meroffentlighedsprincippet.

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven trådte i kraft i 2014, og havde til at formål at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed hos offentlige myndigheder. §7 i loven gjorde det muligt for almindelige borgere at søge aktindsigt til dokumenter, der er modtaget eller udarbejdet af offentlige myndigheder. Det er især journalister, der bruger aktindsigt, så de kan formidle relevante informationer til den bredere offentlighed.

Offentlighedsloven giver dig ret til at søge aktindsigt i sager hos:

  • Statslige myndigheder
  • Regionale myndigheder
  • Kommunale myndigheder
  • Ikke-børsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 procent af ejerandelene
  • Selskaber, institutioner mv., der træffer afgørelser på vegne af det offentlige

Når du søger aktindsigt, er der dog visse krav, der skal være opfyldt.

Hvordan søger man aktindsigt

Når du søger en aktindsigt, skal du som udgangspunkt kontakte den myndighed, der ligger inde med de relevante oplysninger. Hvis de dokumenter er tilgængelig flere steder, er det ligegyldigt, hvilken myndighed du vælger at søge adgang hos.

Hvis der er tale om en afgørelsessag, kan du kun søge aktindsigt hos den myndighed, der tog afgørelsen. De er herefter forpligtet til at indhente de relevante dokumenter hos andre myndigheder. Selve anmodning om aktindsigt kan udføres over telefonen, mail, brev eller ved personligt fremmøde.

Når du søger, behøver du ikke begrunde, hvorfor du leder efter de bestemte oplysninger – eller hvad du skal bruge dem til. Du skal dog være meget præcis om, hvad du vil have aktindsigt i. På den måde er du sikker på, at du kun modtager relevante dokumenter og informationer. 

Du kan også vælge at anmode om aktindsigt i et mere generelt tema, hvilket tillader dig at søge noget bredere. Det kunne eksempelvis være en bestemt tidsperiode eller et overordnede område. Et bredt tema kan dog forsinke processen og give dig mange forskellige oplysninger, der ikke er relevante for din søgning.

Hvordan får jeg min aktindsigt?

Du kan modtage din aktindsigt på forskellige måder. Det kan eksempelvis være en gennemlæsning eller en kopi af de relevante dokumenter. Hvis du oplever, at indholdet er svært at forstå, kan du også bede om hjælp til at gennemgå papirerne.

Alle sager har en journaloversigt, også kaldet en aktliste. Det er ofte en god idé først at anmode om aktindsigt i den, så du nemmere kan udpege de dokumenter, du kunne have en særlig interesse i.

Tidsfrist for aktindsigt

Når du søger aktindsigt, skal du have svar inden for syv arbejdsdage fra myndigheden har modtaget din anmodning. Hvis din sag er mere omfattende eller kompleks, kan der gøres undtagelser for tidsfristen.

Hvis tidsfristen ikke kan blive overholdt, skal du have besked om årsagen til fristoverskridelsen og en begrundelse for, hvornår anmodningen kan forventes at være færdigbehandlet.

Partsaktindsigt – indsigt i egen sag

Partsaktindsigt er mere omfattende end en almindelig aktindsigt. Det er, fordi du ved partsindsigt søger adgang til en sag, der berører dig – eller en person, som du har særlige rettigheder over. Det kunne for eksempel være, hvis de har givet dig en fuldmagt, eller hvis du søger partsindsigt i en sag, der omhandler dine egne mindreårige børn.

Partsindsigt er mere omfattende, fordi du får adgang til oplysninger om dig selv, som andre normalt ikke har ret til at læse. Den dækker over alle oplysninger om alle forhold, der er direkte berørt af en myndigheds afgørelse. På den måde kan du gøre dig selv bekendt med alle relevante oplysninger i en sag, du er involveret i.

Hvis du for eksempel har sendt en ansøgning om økonomisk hjælp, en form for støtte, en anmodning om sygedagpenge, ledighed eller en sag om rådgivning og støtte til dine børn, kan du søge partsindsigt.

Myndigheder såsom kommuner er forpligtet til at notere alle relevante oplysninger, væsentlige handlinger og afgørelser. Der er dog undtagelse for, hvad du kan få adgang til. Det gælder blandt andet, hvis der er oplysninger i sagen, der vedrører andre end dig selv eller interne arbejdsdokumenter, som de ansatte har lavet til egen brug.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook