Anciennitet

Regler for anciennitet

Anciennitet

Anciennitet er en persons erfaring og opgøres ofte i tid. Det kan have afgørende betydning for ens lønstruktur og opsigelsesvarsel, men bruges også i andre sammenhænge.

Begrebet anciennitet dækker over en persons erfaring og opgøres typisk i antal af år. Man bruger det blandt andet i ansættelsesret, da anciennitet kan være betydning for fastsættelsen af diverse bestemmelser i ansættelsesforholdet. Eksempelvis beskriver funktionærloven en række faste regler for varsling af opsigelse, som bliver afgjort af længden af medarbejderens ansættelse.

Man bruger dog primært anciennitet som målestok ved ansættelser i den offentlige sektor, hvilket vil sige staten, regionerne og kommuner. Her vil den løn som fremgår af lønsedlen, typisk afgøres af anciennitet. Modsat er det meste af den private sektor i højere grad styret af merit. Det vil sige, de evner man har eller det, man har opnået i forbindelse med sin ansættelse. Af og til kan kurser og uddannelser have en betydning på ens anciennitet.

Hvad betyder anciennitet?

Anciennitet kommer af det franske anciennité, som betyder gammel. Det kan både bruges om den tid, man har været ansat, den tid man har haft en særlig funktion eller været medlem af noget - eksempelvis en boligforening. Har man mange års anciennitet i sin boligforening, vil man måske kunne få førsteret til at købe lejlighed, der sættes til salg.  

Det bliver typisk brugt som en lønstruktur eller lønramme i forbindelse med ansættelsesretlige spørgsmål. Det vil sige, at jo længere tid du har været ansat, desto højere løn får du. Det kan dog også indgå i forsikringsretten. Eksempelvis kan antallet af år med kørekort have indflydelse på udformningen af ens forsikring.  

Anciennitet og ansættelseskontrakter

Anciennitet kan have stor betydning for udformningen af en ansættelseskontrakt. I den offentlige sektor vil anciennitet afgøre størrelsen på den ansattes grundløn. Det vil sige, at den ansatte som minimum skal modtage den løn, som deres anciennitet sikrer dem. Derudover kan der være diverse tillæg og rettigheder, som bliver afgjort af den ansattes anciennitet. Man kan derfor sige, at det bruges som lønsikkerhed for danske lønmodtagere.

Da det kun er en minimumsløn, vil man sagtens kunne forhandle sig til en højere løn individuelt. Der har man naturligvis også mulighed for at forhandle sig til bedre barselsforhold, rettigheder vedrørende ferie og eventuelle tillæg i forbindelse med ens ansættelse.

Hvis man vil være sikker på at få den løn, som ens anciennitet påskriver, skal man huske at udfylde en tro- og loveerklæring, der dokumenterer ens anciennitet. Den skal man gerne kunne overgive til sin arbejdsgiver, så denne kan beregne ens løn korrekt. En ansættelseskontrakt dokumenterer normalt også ens anciennitet, men det er ikke desto mindre en god idé at have sådan en erklæring, hvis man vil sikre sig selv den løn, man har krav på.

Lønstrukturen i forhold til anciennitet er typisk afgjort af ens overenskomst. Det vil sige, at det normalt er ens fagforening, som forhandler sig til, hvordan man skal aflønnes. Er man ikke blevet lønnet ordenligt og mangler man en tro- og loveerklæring, kan man kontakte sin fagforening eller tillidsrepræsentant.  

Anciennitet og funktionærloven

I funktionærloven finder man en række regler for opsigelse af funktionærer. Her er princippet også baseret på ens optjente anciennitet, så man løbende får en længere opsigelsesvarsel, hvis man skulle være så uheldig at blive afskediget af ens arbejdsgiver. Er man tjenestemand i det offentlige, er der endnu mere omfattende regler, om end de typisk er beskrevet i en overenskomst.

Typisk vil ens overenskomst også indeholde regler for opsigelse. Er man usikker på, hvor lang opsigelsesvarsel man har, kan man rådføre sig hos sin fagforening, kigge i funktionærloven eller tjekke efter i ens ansættelseskontrakt, der gerne skulle indeholde et afsnit om opsigelse. Du kan se her for en skabelon til en ansættelseskontrakt.

På Contractbook finder du desuden skabelon til en skriftlig advarsel og skriftlig opsigelse, så du kan afskedige medarbejdere i overensstemmelse med deres anciennitet. Når du opsiger, skal du desuden være opmærksom på, at anciennitet kan kvalificere en medarbejder til en fratrædelsesgodtgørelse. Har medarbejderen været ansat i 12 uafbrudte år, har man således ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse. Har man været ansat i 17 år, får man derudover ret til et beløb i fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til 3 måneders løn.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook