Arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdsskade

En arbejdsskade er, når du kommer ud for en ulykke eller får en sygdom, som følge af dit arbejde. Arbejdsskade kan både være som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme. Du kan i flere tilfælde have ret til erstatning.

Hvad er en arbejdsskade?

Kommer du til skade eller bliver du syg som følge af dit arbejde, har du fået en arbejdsskade. Din arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, håndterer sagsbehandlinger for alle anmeldelse af arbejdsskader.

En arbejdsskade dækker derfor over to forskellige begreber, arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke kan være en fysisk eller psykisk skade, der indtræffer pludseligt på din arbejdsplads eller fem dage efter ulykken. Det kan eksempelvis være, hvis du falder ned fra et stillads eller oplever en traumatisk hændelse såsom et røveri.

En arbejdsulykke kan berettige dig til erstatning og andre ydelser, hvis de følgende kriterier er tilfredsstillet:

  • Ulykken er hændt på grund af dit arbejde eller dine arbejdsforhold
  • Skaden er så alvorlig, at den ligger over minimumsgrænsen fremsat i arbejdsskadesikringsloven
  • Ulykken har givet dig gener som følge af skaden

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme opstår derimod som følge af vedvarende forhold. Det kan eksempelvis være, hvis du får vejrtrækningsproblemer af dagligt at indånde skadelige kemikalier eller bliver diagnosticeret med stress på grund af dit arbejde.

Erhvervssygdomme kan give dig ret til erstatning og andre ydelser, hvis:

  • Sygdommen er på fortegnelsen over erhvervssygdommeeller
  • Sygdommen bliver anerkendt af AES’ erhvervssygdomsudvalg
  • Du har dokumentation for at sygdomme er opstået som følge af dit arbejde

Arbejdsskaden bliver dog kun anerkendt, hvis skaden er opstået, mens du arbejdet for en arbejdsgiver i Danmark, hvis skaden er sket som konsekvens af dit arbejde eller arbejdsforhold og hvis skaden ligger over minimumsgrænsen, der er fremsat i arbejdsskadesikringsloven.

Anmeldelse af arbejdsskade

Din arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde alle arbejdsskader. Når de gør det, vil du modtage en kvittering i din digitale postkasse, hvis du er tilmeldt Digital Post.

Anmelder dit arbejde ikke ulykken, kan enten du eller din læge gøre det gennem Virk.dk. Sagen vil herefter blive behandlet og sendt til AES og til Arbejdstilsynet, hvis du har været fraværende fra dit arbejde på grund af ulykken.

Din arbejdsgivers forsikringsselskab vil i hver sag, vurdere, hvis de selv er i stand til at behandle sagen. Hvis de ikke er det, vil de anmelde den til AES, som derefter overtager sagsbehandlingen.

Hvornår skal en arbejdsskade senest anmeldes?

Arbejdsskader skal helst anmeldes til virksomhedens forsikringsselskab og Arbejdstilsynet, senest ni dage efter skaden er opstået. En skade behøver dog ikke blive anmeldt til Arbejdstilsynet, hvis medarbejderen kun har haft fravær på ulykkesdagen.

Hvis der er tale om en erhvervssygdom, skal den gerne anmeldes senest ni dage efter første sygedag. Sommetider er det svært at vide, hvorvidt en ulykke eller erhvervssygdom er omfattende nok til at blive anmeldt til forsikringsselskabet.

Anmeldelse af arbejdsskader er typisk kun nødvendige, hvis der foreligger et krav om erstatning – eller hvis der skal dækkes udgifter til behandling. Dette gælder især, hvis arbejdsskaden er så omfattende, at der er risiko for vedvarende følger eller gentagende udgifter til yderligere lægebehandling.

Hvis arbejdsskaden ikke er blevet anmeldt, men der senere opstår et krav om erstatning, skal den anmeldes så hurtigt som muligt. Hvis anmeldelsen er mere end et år efter tilskadekomst- eller ulykkesdagen, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmode om særlige årsager til at behandle sagen.

Erstatning for arbejdsskade

Når du får en anerkendt arbejdsskade, har du ret til erstatning og andre ydelser. AES eller din virksomheds forsikringsselskab er ansvarlige for at vurdere og behandle hver enkelt sag om arbejdsskader.

Erstatningen udbetales, som regel, som et engangsbeløb. Har du en meget omfattende skade, får du den dog udbetalt som en løbende ydelse.

Der er tre forskellige typer af erstatning:

  • Erstatning for behandlingsudgifter – sygebehandling, optræning, hjælpemidler osv.
  • Erstatning for varige mén – når din arbejdsevne er nedsat med over 5%
  • Erstatning for tab af arbejdsevne – når din arbejdsevne er nedsat med over 15%

Er din arbejdsevne nedsat med mere end 50%, vil erstatningen udbetales løbende. Ellers vil den blive udbetalt som et engangsbeløb. Bemærk, at løbende udbetalinger skal beskattes som indkomst.

Tabt arbejdsfortjeneste

Har du mistet indkomst som følge af din skade, kan du også have ret til at få erstatning for din tabte arbejdsfortjeneste. Det kræver dog også, at en anden person har været ansvarlig, også kaldet culpa, for din arbejdsskade. Der må altså ikke være tale om force majeure.

Det er også muligt at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det kan dokumenteres, at din arbejdsgiver eller en anden person har været ansvarlige for arbejdsulykken.

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra forskellen mellem din indtægt før og efter skaden. Det er inklusive pension, almindelige tillæg og værdien af andre typer løn, såsom fri telefon, bil eller forventet overarbejde. Du skal dog ikke medregne tillæg til de arbejdsudgifter, du ikke har som følge af din sygemelding. Det betyder, at du ikke skal medregne, for eksempel, transporttilæg eller lignende.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook