Arveregler

Hvad er arveregler?

Arveregler

Arvereglerne bestemmer, hvem der arver efter en afdød, hvor meget der arves, hvis der ikke er oprettet et testamente og en lang række af andre arveforhold. De er beskrevet i arveloven.

Hvad er arveregler?

Arveloven beskriver flere arveregler, der fastsætter hvem, der arver efter en afdød, hvordan arven skal fordeles uden et testamente og mange andre arveforhold, såsom arveklasser, boafgift og tvangsarv.

Hvem arver?

Arvereglerne inddeler arvinger i flere prioriterede arveklasser. De bestemmer hvem, der arver, og hvor meget. Har man et testament, kan man også bestemme, hvem uden for familien, der skal arve efter en.

Familiemedlemmer, der hører under første arveklasse, har førsteprioritet til arven. Hvis der ikke er nogen familiemedlemmer i denne arveklassen vil arven tilfalde familie der hører til anden arveklasse, og derefter tredje arveklasser. Hvis der heller ikke er familie i arveklasse tre, går arven til statskassen. Arven fordeles således hvis der ikke er lavet et testamente.

Første arveklasse

Ægtefæller, registrerede partnere og livsarvinger hører til under første arveklasse. Betegnelsen dækker også over børn, børnebørn, oldebørn, samt adoptivbørn. Stedbørn, der ikke er blevet adopteret af den afdøde, hører dog ikke under denne kategori. De vil således ikke kunne arve ifølge arveloven.

Hvis der både findes en ægtefælle og livsarvinger, vil arven fordeles således at halvdelen af arven går til ægtefællen, og den anden halvdel går til livsarvingerne. Hvis der er flere livsarvinger skal arven dermed deles i lige store dele.

Anden arveklasse

I den anden arveklasse hører ens forældre, derefter søskende og deres børn (nevøer og niecer), hvis man ikke efterlader sig en ægtefælle eller livsarvinger. Hvis ens forældre er i live, vil de arve alt efter den afdøde. Hvis det ikke er tilfældet, vil det i stedet være ens søskende, der arver. Er man enebarn eller er ens søskende ikke længere i live, går arven til nevøer og niecer, såfremt de findes. Arvingerne i denne arveklasse arver dog ligeligt. Det betyder for eksempel, at hver forælder arver halvdelen af arven efter den afdøde. Hvis kun den ene af forældrene lever vil den afdøde forældres livsarvinger, altså den afdødes søskende, arve den afdøde forældres arv, som vil blive ligeligt fordelt.

Tredje arveklasse

Den tredje arveklasse omfatter slægtsarvinger såsom bedsteforældre og deres børn, d.v.s. moster, faster og onkel. Det indbefatter dog ikke fjerne efterkommere af bedsteforældrene, såsom fætre og kusiner. De vil arve efter en afdød, hvis der ikke er slægtninge i første eller anden arveklasse. Slægtsarvingerne vil arve ligeligt, således at hver bedsteforælder vil arve halvdelen af den afdødes arv. Hvis kun en bedsteforælder lever vil den afdøde bedsteforælders livsarvinger arve den afdøde bedsteforælders arv ligeligt imellem sig.

Hvis der derimod ikke findes nogen bedsteforældre, mostre, fastre eller onkler vil arven gå til staten.

Samlevende, samboer og børn under 18 år

I de tilfælde hvor den afdøde levede med en samlever uden at de var gift, kan den efterladte samlever ikke arve efter den afdøde, uanset hvor mange år de har levet sammen. Hvis man derimod gerne vil sikre, at den samlevende partner, som man levede ugift med, får del i arven ved dødsfald, skal der laves et testamente for samlevende.

Hvis man som par er gift og har børn, vil børnene arve halvdelen af arven efter den afdøde. Er man derimod ugifte og samlevende, vil det være børnene der arver den afdøde forælder. Er børnene mindreårige, og arven på over 75.000 kr., indsættes pengene på en såkaldt forvaltningskonto, indtil barnet er myndigt. Hverken barnet eller den overlevende forælder vil have adgang til kontoen uden en godkendelse fra Famileretshuset.

Hvis du ønsker selvbestemmelse over hvem der skal arve efter dig, eksempelvis for at sikre din familie i tilfælde af din eller din samlevers død, skal du oprette et testamente.

Hvilke udgifter er der ved arv?

Retsafgift

Når man arver, skal man betale en retsafgift, før skifteretten udleverer boet. Retsafgiften er med til at betale omkostningerne hos skifteretten. Afgiften dækker ikke udgifter til advokater eller eventuelt bobestyrer, hvis man har besluttet, at arvsprocessen skal håndteres af en neutral anden part, fordi man vil undgå en større tvist mellem arvingerne.

Boafgift (arveafgift)

Man skal også ofte betale en boafgift. Den blev tidligere kaldt arveafgiften. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven. Er man ægtefælle eller registreret partner, bortfalder boafgiften. Afgiften afhænger af hvor meget den afdøde har efterladt sig, og til hvem. Boafgiften beregnes procentvis ud fra de samlede værdier, som den afdøde har efterladt sig.

Er man en del af den nærmeste familie, såsom forældre, søskende og børn, skal man betale 15% af delen af arven, som overskrider 295.300 kr. (2019). Yderligere skal boet af arv til alle andre yderligere betale 25% i afgift. 15% afgiften fratrækkes arvebeløbet før de 25% beregnes. Du kan læse mere om afgifterne ved arv på Borger.dk.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv betyder, at nogle arvinger har krav på at modtage en vis del af arven. Det betyder, at man ifølge arveloven ikke selv frit kan vælge, hvem der skal arve alle ens bo. Hvis der ikke er udarbejdet et testamente, er det de gældende regler i arveloven og ægtepagter, der bestemmer, hvordan arven efter den afdøde skal fordeles. Derfor er det vigtigt at få lavet et testamente, så man har en større indflydelse på hvem, der arver efter en selv – og hvor meget.

Tvangsarvinger har krav på en vis del af arven, og kan dermed ikke gøres arveløse. Tvangsarv tildeles til afdødes ægtefælle og børn. Hvis den afdødes børn ikke lever, vil det i stedet være børnebørnene der får del i tvangsarven, såfremt de lever. Tvangsarven udgør 25% af den arv, som arvingen normalt er berettiget til ifølge arveloven. De 25% fordeles mellem alle arvingerne. Det betyder eksempelvis, at hvis man har to nulevende børn og en afdød efterkommer med to børnebørn, skal de modtage 6,25% hver.

Har du brug for et testamente?

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook