B2B

Introduktion til B2B-transaktioner

Denne artikel er en guide til begrebet B2B, som er en forkortelse for "business to business".

Hvad betyder B2B?

B2B er en forkortelse for business to business og bruges om en handel mellem to virksomheder, der eksempelvis indgår en køb- og salgsaftale. B2B står i modsætning til forkortelsen B2C (business to consumer). 

Hvad er særligt ved B2B-salg?

B2B-transaktioner er normalt en del større end B2C-transaktioner, og der er oftest mere symmetriske vilkår i mellem de to parter. Der er nemlig en del forbrugerlovgivning vedrørende handler mellem en privatperson og en virksomhed - eksempelvis fortrydelsesret. B2B-markedet kaldes også producentmarkedet, og står i modsætning til konsumentmarkedet. 

B2B-transaktioner retter sig ofte efter rammeaftaler, som fastsætter en række vilkår senere enkeltaftaler retter sig efter.

Hvad er B2B-markedet?

Normalt siger man, at B2B-markedet er mere økonomisk og rationelt styret end det mere impulsdrevne konsumentmarked. Det skyldes, at købsbeslutninger oftest skal kunne forsvares overfor en ledelse eller andre kolleger. Derfor er det også anderledes at markedsføre sig til B2B.

Købere på B2B-markedet vil oftest også have en mere teknisk indsigt.Til gengæld er beløbende for det meste større og kunderelationen længere. 

B2B-dokumenter 

Først og fremmest bruges købsaftaler og salgsaftaler til at dokumentere selve transaktionen. Nogle gange vil man som leverandør få indsigt i en kundes forretningshemmeligheder, eksempelvis patenter og opskrifter. Hermed vil det være en god idé at skrive en selvstændig fortrolighedsaftale. Hvis transaktionen er mere jævnbyrdig og langvarig kan man også vælge at udforme en samarbejdsaftale.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook