B2B

Introduktion til B2B-transaktioner

Denne artikel er en guide til begrebet B2B, som er en forkortelse for "business to business".

Hvad betyder B2B?

B2B er en forkortelse for business to business og bruges om en handel mellem to virksomheder, der eksempelvis indgår en køb- og salgsaftale. B2B står i modsætning til forkortelsen B2C (business to consumer). 

Hvad er særligt ved B2B-salg?

B2B-transaktioner er normalt en del større end B2C-transaktioner, og der er oftest mere symmetriske vilkår i mellem de to parter. Der er nemlig en del forbrugerlovgivning vedrørende handler mellem en privatperson og en virksomhed - eksempelvis fortrydelsesret. B2B-markedet kaldes også producentmarkedet, og står i modsætning til konsumentmarkedet. 

B2B-transaktioner retter sig ofte efter rammeaftaler, som fastsætter en række vilkår senere enkeltaftaler retter sig efter.

Hvad er B2B-markedet?

Normalt siger man, at B2B-markedet er mere økonomisk og rationelt styret end det mere impulsdrevne konsumentmarked. Det skyldes, at købsbeslutninger oftest skal kunne forsvares overfor en ledelse eller andre kolleger. Derfor er det også anderledes at markedsføre sig til B2B.

Købere på B2B-markedet vil oftest også have en mere teknisk indsigt.Til gengæld er beløbende for det meste større og kunderelationen længere. 

B2B-dokumenter 

Først og fremmest bruges købsaftaler og salgsaftaler til at dokumentere selve transaktionen. Nogle gange vil man som leverandør få indsigt i en kundes forretningshemmeligheder, eksempelvis patenter og opskrifter. Hermed vil det være en god idé at skrive en selvstændig fortrolighedsaftale. Hvis transaktionen er mere jævnbyrdig og langvarig kan man også vælge at udforme en samarbejdsaftale.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use