Barsel

En guide til regler for barsel

Barsel

Her følger en kort gude til reglerne for barsel i Danmark inklusive information om løn under barsel og andre ansættelsesretlige vilkår.

Danmark har ret så gode vilkår for folk på barsel. En moder har nemlig ret til fire ugers graviditetsorlov og fjortenugers barselsorlov. Føder moderen før termin, vil hun tabe tilsvarendegraviditetsorlov, overskrides terminen, vil hun få mere orlov. En fader har ret til to ugers fædreorlov. Derudover medfølger der 32 ugers barselsorlov, og med de nye EU-regler for barsel, kommer der desuden øremærket barsel til faderen. 

Barsel er altså en lovlig fraværsgrund, og ovenstående er en given ret defineret i barselsloven. Man vil da blive betalt med barselsdagpenge under betingelse af, at man opholder sig i Danmark. 

Løn under barsel 

Om man får løn under barsel, er dog ikke givet af barselsloven. Det afhængerderimod af ens ansættelsesvilkår. Det vil sige, at ansættelsesaftaler og direktørkontrakter ofte vil fastsætte en række vilkår for barsel. Typisk vil ens barselsvilkår også afhænge af ens ansættelsesform og om man er med i eventuelle overenskomster. Freelancere får typisk ikke særlige barselsrettigheder.

Funktionærlovens § 7 giver funktionærer ret til halv løn (inklusive optjening af ferie og pension) fra graviditetsorlovens begyndelse og til de 14 uger efterfødslen. Man har dog ret til fuld løn, såfremt man er uarbejdsdygtig som følge af graviditeten. Hvis en arbejdsgiver opsiger en funktionær lige inden ellerunder barselsorloven, har man ret til fuld løn under opsigelsesperioden. 

Ansættelsesret og barsel 

Barsel er ikke en gyldig grund for at afskedige en medarbejder. Fyrer man en medarbejder under barsel, skal arbejdsgiveren derfor kunne løfte bevisbyrden for, at det ikke skyldes graviditet eller barsel. Man kan heller ikke opsigemedarbejdere, der bliver syge på grund af graviditeten, hvis ikke de overskrider 120-dagesreglen. 

Ifølge ferieloven kan man heller ikke pålægges at holde ferie under barsel. Kan man ikke nå at holde ferie indenfor ferieåret, kan man få udbetalt feriepenge som kompensation. 

En ansat skal oplyse sin arbejdsgiver om terminsdato senest tre måneder før fødslen. Fædreorlov skal varsles med fire uger. Man kan dog ikke få feriedagpenge og barselsdagpenge samtidig.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use