Barsel

En guide til regler for barsel

Barsel

Her følger en kort gude til reglerne for barsel i Danmark inklusive information om løn under barsel og andre ansættelsesretlige vilkår.

Danmark har ret så gode vilkår for folk på barsel. En moder har nemlig ret til fire ugers graviditetsorlov og fjortenugers barselsorlov. Føder moderen før termin, vil hun tabe tilsvarendegraviditetsorlov, overskrides terminen, vil hun få mere orlov. En fader har ret til to ugers fædreorlov. Derudover medfølger der 32 ugers barselsorlov, og med de nye EU-regler for barsel, kommer der desuden øremærket barsel til faderen. 

Barsel er altså en lovlig fraværsgrund, og ovenstående er en given ret defineret i barselsloven. Man vil da blive betalt med barselsdagpenge under betingelse af, at man opholder sig i Danmark. 

Løn under barsel 

Om man får løn under barsel, er dog ikke givet af barselsloven. Det afhængerderimod af ens ansættelsesvilkår. Det vil sige, at ansættelsesaftaler og direktørkontrakter ofte vil fastsætte en række vilkår for barsel. Typisk vil ens barselsvilkår også afhænge af ens ansættelsesform og om man er med i eventuelle overenskomster. Freelancere får typisk ikke særlige barselsrettigheder.

Funktionærlovens § 7 giver funktionærer ret til halv løn (inklusive optjening af ferie og pension) fra graviditetsorlovens begyndelse og til de 14 uger efterfødslen. Man har dog ret til fuld løn, såfremt man er uarbejdsdygtig som følge af graviditeten. Hvis en arbejdsgiver opsiger en funktionær lige inden ellerunder barselsorloven, har man ret til fuld løn under opsigelsesperioden. 

Ansættelsesret og barsel 

Barsel er ikke en gyldig grund for at afskedige en medarbejder. Fyrer man en medarbejder under barsel, skal arbejdsgiveren derfor kunne løfte bevisbyrden for, at det ikke skyldes graviditet eller barsel. Man kan heller ikke opsigemedarbejdere, der bliver syge på grund af graviditeten, hvis ikke de overskrider 120-dagesreglen. 

Ifølge ferieloven kan man heller ikke pålægges at holde ferie under barsel. Kan man ikke nå at holde ferie indenfor ferieåret, kan man få udbetalt feriepenge som kompensation. 

En ansat skal oplyse sin arbejdsgiver om terminsdato senest tre måneder før fødslen. Fædreorlov skal varsles med fire uger. Man kan dog ikke få feriedagpenge og barselsdagpenge samtidig.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook