Bestyrelse og direktion

Hvad er forskellen på ledelsesformerne bestyrelse og direktion?

Bestyrelse og direktion

Denne artikel beskriver forskellen på de to ledelselsformer; bestyrelse og direktion. Her får du desuden gode råd til, hvad du skal vælge.

Uansat hvilken selskabsform din virksomhed har, skal den have en ledelse, som er ansvarlig for selskabets drift. I dansk ret kan du vælge mellem to ledelsesformer; en direktion eller en bestyrelse.  

Bestyrelse og direktion

For langt de fleste virksomheder, er det fint blot at have en direktionledet af selskabets stiftere. Direktionen er nemlig dem, der står for selskabets daglige drift. I nogle tilfælde kan det være en fordel at have en bestyrelse med beslutningstagere, som ikke står for den daglige drift. Det er eksempelvis, hvis du har fået investorer eller aktionærer i selskabet. Eller hvis du ønsker eksterne vidensleverandører til at bidrage til selskabets strategiskedrift. Mange vælger eksempelvis at inddrage mentorer eller personligheder, som kan bidrage med viden og indsigt til virksomhedens drift.

Normalt vil et anpartsselskab bare have en direktion med enkelt direktør, som er bundet af en direktørkontrakt. For aktieselskaber er det dog lovpligtigt at have en bestyrelse. 

Uanset hvad, har den øverste ledelse ofte et juridisk ansvar, hvad end det angår tegningsregel, økonomi eller virksomhedens behandling af persondata. Denslags kan man eksempelvis afgøre i ens vedtægter eller en ejeraftale.

Hvad er en direktion?

En direktion varetager både den daglige ledelse af en virksomhed. Det vil sige, at direktionen leder arbejdet med eksempel køb og salg, betalinger, leverancer osv. Daglig ledelse står i kontrast til den strategiske ledelse, som ofte har med mere overordnede beslutninger at gøre. Det kunne være store markedsstrategier og regnskabsstrategier vedtaget på en generalforsamling

En direktion kan enten være selskabets øverste ledelse, der altså både står for daglig og strategisk ledelse – eller direktionen kan være valgt af den siddende bestyrelse til at lede den daglige drift.  

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse varetager udelukkende strategiske opgaver. Det vil sige, at bestyrelsen ligger den strategi, virksomheden på daglig basis skal udføre.Bestyrelser er som skrevet obligatoriske i aktieselskaber.

Der skal være minimum tre medlemmer og direktionen må ikke have flertal.Man skal desuden vælge en bestyrelsesformand, en næstformand og så den direktion, der skal udføre strategien i praksis. Man kan enten vælge en direktør eller mange direktører, som varetager forskellige områder. Da vil man have en administrerende direktør til at lede direktørerne.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at varetage og godkende regnskabet på den ordinære generalforsamling. De er forpligtet til at underskrive årsregnskabet, hvis de finder det korrekt og retvisende.

Hvis en virksomhed har mere end 35 ansatte, har medarbejderne ret til at vælge en andel af bestyrelsens medlemmer i et aktieselskab.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use