Bilag (Bilag til kontrakt)

Hvad er et bilag til en kontrakt?

Bilag (Bilag til kontrakt)

Her følger en kort introduktion til et bilag til en kontrakt. Det vigtigste er, at bilaget er forankret og omtalt i hovedaftalens aftaletekst.

Et bilag til en kontrakt er et eller flere dokumenter, som ligger i umiddelbar forlængelse af en kontrakt. Af og til kan en kontrakt gøres meget kort, eksempelvis hvis den retter sig efter en rammeaftale eller er en kopi af en tidligere kontrakt. Et bilag har ingen fast betydning i aftaleloven - det er først, når det indgår og er forankret i selve hovedaftalen. 

Ofte bruger man bilag af praktiske årsager; eksempelvis hvis omfanget er stort. Ofte er emnet også lidt mere teknisk - eksempelvis kan det være prislister, licensvilkår, tidsplaner, brochurematerialer og produktbeskrivelser. De bruges derfor ofte i komplicerede og tekniske aftaler - eksempelvis store købs- og salgsaftaler

Der er dog også andre formål med bilag. Nogle gange vil man bruge bilag, hvis man ønsker at tilknytte noget dokumentation over aftaleforløbet. Andre gange vil man bruge bilag til at angive, hvordan aftalen skal fortolkes. 

Et bilag skal ikke forveksles med en tillægsaftale. De bruges til at ændre eller forlænge vilkår i en allerede indgået aftale. 

Bilag i aftaleteksten 

Det vigtigste med et bilag er, at det er forankret i teksten, altså at det omtales i aftaleteksten. Det kan man eventuelt gøre med en bilagsliste. Det er først og fremmest nødvendigt for at inddrage bilaget i aftalen, men også for at sikre, at bilaget ikke forsvinder fra aftalen. På de måde kan der ikke være tvivl om, hvorvidt dokumentet var kendt ved aftaleindgåelsen. 

Hvis ikke man forankrer bilaget i aftaleteksten, risikerer man, at det ikke har nogen juridisk betydning. Ved at bruge Contractbook kan du automatisk tilkoble et eller flere bilag til din kontrak. Dermed opbevares de dokumenterne samlet og digitalt. Dermed er der ingen tvivl om bilagets juridiske status.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use