Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Børnetestamente

Med et børnetestamente kan I få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis det skulle ske, at I begge dør, før jeres børn er myndige.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er juridisk en tilkendegivelse af, hvem der efter ens død skal have tillagt forældremyndigheden.

Tilkendegivelsen i et børnetestamente er alene vejledende ved afgørelsen af spørgsmålet om forældremyndigheden efter dødsfaldet. Et børnetestamente vil dog få væsentlig betydning ved afgørelsen, og det er derfor afgørende at oprette et børnetestamente, såfremt I har ønsker til, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I skulle gå bort, før de er myndige.

Forældremyndighed ved dødsfald

Hvis begge forældre dør, kan børnetestamentet, som nævnt ovenfor, få afgørende betydning. Men børnetestamentet kan faktisk også få afgørende betydning for forældre, som er gået fra hinanden.

Hvis I bor hver for sig og har fælles forældremyndighed, vil den efterlevende forælder automatisk få tillagt forældremyndigheden, såfremt barnet havde bopæl hos den efterlevende forælder.

Havde barnet derimod bopæl hos den afdøde forælder, vil det fortsat være udgangspunktet, at den efterlevende forælder får tillagt forældremyndigheden, men andre personer vil også kunne anmode om forældremyndigheden. I denne situation vil det derfor kunne få betydning, om der er oprettet et børnetestamente.

Hvis I bor hver for sig, og har den afdøde forælder eneforældremyndighed vil den efterlevende forælder og andre personer kunne anmode om forældremyndigheden. Det vil derfor også i denne situation få betydning om der er oprettet et børnetestamente.

Sådan opretter I et børnetestamente

Der er ikke særlige formkrav til, hvordan et børnetestamente skal se ud, men dokumentet skal som minimum indeholde dato og underskrifter, som kan verificeres. Derudover bør dokumentet indeholde jeres personlige begrundelse for, hvorfor I har valgt netop den eller de valgte personer til at varetage forældremyndigheden over jeres børn.

Det anbefales derudover at dokumentet underskrives foran en notar. Det betyder at tilkendegivelsen noteres i centralregistret for testamenter. Ved behandling af forældremyndighedssagen skal Familieretshuset spørge Skifteretten, om der er registreret en tilkendegivelse om forældremyndigheden. Derfor er det væsentligt, at jeres tilkendegivelse er registreret korrekt.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook