Brexit

En kort introduktion til Brexit og kontrakter

Brexit

Denne artikel giver en kort introduktion til Brexit og begivenhedens indflydelse på kontrakter og aftaler. Meget er endnu uvist.

Den 23. juni 2016 stemte Storbritannien for at melde sig ud af den Europæiske Union. Den 29. marts året efter gik udmeldingen formelt i gang, da landet triggede artikel 50 i EU's seneste trakat, Lissabontraktaten. Denne udmeldelsesproces kaldes populært Brexit. 

Brexit kan få stor betydning for danske virksomheder, og de kontraktuelle aftaler som danske virksomheder har indgået med engelske virksomheder. 

Brexit - Hvad ændrer sig juridisk? 

Det meste kan ændre sig. EU er dog stadig fuldgyldigt medlem af EU, så der er ingen ændringer endnu. Der er nemlig en overgangstid på 2 år, hvormed Storbritannien altså forlader EU den 29. marts 2019. Det er fortsat meget usikkert, hvad Brexit kommer til at betyde for samarbejdet mellem EU og Storbritannien. 

Vi ved altså endnu ikke, om momsen er det samme. Vi ved heller ikke, om eller i hvor høj grad, Storbritannien vil være en del af de indre marked. Det kan altså have markant indflydelse på dine samarbejdsaftaler, dine licensaftaler og dine købs- og salgsaftaler

Man kan desuden godt forvente, at områder som ophavsret og betingelser for lovvalg kan ændre sig. Principielt kan Brexit dog blive anset for at være en force majeure-begivenhed. Hermed kan man måske ophæve og annullere aftaler, der er påvirket af Brexit, og hvor betingelserne for handel ændrer sig væsentligt. 

Hvad der præcist kommer til at ske, er endnu uvist.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use