Brexit

En kort introduktion til Brexit og kontrakter

Brexit

Denne artikel giver en kort introduktion til Brexit og begivenhedens indflydelse på kontrakter og aftaler. Meget er endnu uvist.

Den 23. juni 2016 stemte Storbritannien for at melde sig ud af den Europæiske Union. Den 29. marts året efter gik udmeldingen formelt i gang, da landet triggede artikel 50 i EU's seneste trakat, Lissabontraktaten. Denne udmeldelsesproces kaldes populært Brexit. 

Brexit kan få stor betydning for danske virksomheder, og de kontraktuelle aftaler som danske virksomheder har indgået med engelske virksomheder. 

Brexit - Hvad ændrer sig juridisk? 

Det meste kan ændre sig. EU er dog stadig fuldgyldigt medlem af EU, så der er ingen ændringer endnu. Der er nemlig en overgangstid på 2 år, hvormed Storbritannien altså forlader EU den 29. marts 2019. Det er fortsat meget usikkert, hvad Brexit kommer til at betyde for samarbejdet mellem EU og Storbritannien. 

Vi ved altså endnu ikke, om momsen er det samme. Vi ved heller ikke, om eller i hvor høj grad, Storbritannien vil være en del af de indre marked. Det kan altså have markant indflydelse på dine samarbejdsaftaler, dine licensaftaler og dine købs- og salgsaftaler

Man kan desuden godt forvente, at områder som ophavsret og betingelser for lovvalg kan ændre sig. Principielt kan Brexit dog blive anset for at være en force majeure-begivenhed. Hermed kan man måske ophæve og annullere aftaler, der er påvirket af Brexit, og hvor betingelserne for handel ændrer sig væsentligt. 

Hvad der præcist kommer til at ske, er endnu uvist.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook