Bruttoløn

Hvad er bruttoløn?

Bruttoløn

Din bruttoløn er din løn, før du har betalt skat, diverse bidrag og modregnet dit fradrag.

Hvad er bruttoløn?

Bruttoløn er din hele løn før skat, bidrag og fradrag. Det er altså beløbet, som din arbejdsgiver betaler, men ikke den du får udbetalt. Når du modtager din løn, vil din skat, ATP-bidrag, AM-bidrag og andre offentlige ydelser allerede være trukket fra.

Den skat du betaler af din bruttoløn varierer afhængig af din indkomst, din kommune og andre økonomiske forhold såsom gæld og fradrag. AM-bidraget ligger altid på 8%, men den resterende skat kan variere mellem 35% til 41% af din løn. Du vil også blive beskattet på eventuelle løntillæg eller goder, som du modtager som del af din løn. Det kan være fri telefon, uddannelse, deltagelse i arrangementer m.m.

Når du forhandler løn, vil det altid være din bruttoløn, som du og din arbejdsgiver tager udgangspunkt i. Det er, fordi din arbejdsgiver ikke kender din private økonomi og skatteforhold. Det betyder også, at hvis du skal forhandle ny løn eller yderligere løntillæg, vil det også tage udgangspunkt i din bruttoløn.

Du vil altid kunne se din bruttoløn på din lønseddel. Du vil typisk kunne finde bruttolønnen allerøverst, da andre tillæg, bidrag og fradrag ofte beregnes ud fra den. Du vil også kunne finde den i din ansættelseskontrakt. Det er uanset din ansættelsesform.

Hvad er forskellen mellem bruttoløn og nettoløn?

Forskellen mellem din bruttoløn og nettoløn er, at din bruttoløn er din løn, før du har betalt diverse bidrag og skat af din indkomst. Det vil sige, at det er den løn, som din arbejdsgiver reelt set betaler dig. Din nettoløn derimod er det beløb, du modtager. Det er den egentlige løn, du får udbetalt til din lønkonto. Det betyder, at du aldrig vil få din fulde bruttoløn udbetalt, da du forinden skal betale skat, AM-bidrag og andre offentlige ydelser.

Bruttolønsordninger

Bruttolønsordninger er en betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager personalegoder fra din arbejdsgiver. Det kan eksempelvis være fri telefon, bredbånd, massage, tilmelding til fitnesscentre, madordninger, uddannelser, aviser m.m.

Du skal derfor også betale skat af disse goder, selvom du ikke får et reelt beløb udbetalt.

Bruttoløn og pension

Det er kun dit eget pensionsbidrag, der medregnes i din bruttoløn. Typisk betaler din arbejdsgiver cirka ⅔ af din pension, hvor du så betaler den resterende ⅓. Pensionen beregnes som en procentdel af din løn. Det afhænger dog af din overenskomst, hvor stor den procent er. Hvis du indbetaler til en ratepension, får du i 2019 et fradrag på op til 55.900,- kr. Det vil automatisk blive trukket fra, hvilket du kan se i din årsopgørelse.

I 2018 trådte den nye pensionsreform i kraft. Det har haft en indvirkning på dit beskæftigelsesfradrag, som er nært beslægtet med din bruttoløn. Hvis du før i tiden havde en årlig løn på 350.000,- kr. og indbetalte 30.000,- kr. på din pension, ville dit beskæftigelsesfradrag beregnes af de 320.000,- kr. Da dette ikke længere er tilfældet, da dit beskæftigelsesfradrag nu beregnes ud fra din bruttoløn.

Du kan læse mere om skattereglerne for pension her.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook