Contract management system

Hvad er et contract management system?

Contract management system

Her får du en kort introduktion til et contract management system, inklusive information om hvornår de bruges og et eksempel på et sådan system.

Et contract management system (CMS) eller kontrakthåndteringssystem er, som det delvist fremgår af ordet, et digitalt system til håndtering kontrakter. Typisk vil man kunne bruge et contract management system til at udforme kontrakter, forhandler de forskellige vilkår, underskrive dem med digital signatur og opbevare dem - typisk i en cloud. Hermed faciliterer et sådant system hele kontraktens livstidscyklus.

Avancerede contract management systemer omfatter desuden ekstensive API-integrationer og måske endda smart contracts, hvor kontrakterne eksekverer sig selv. Fordelen ved at have det digitalt er ikke bare, at det sikrer et mere effektivt workflow og et GDPR-compliant dataflow. Med et kontrakthåndteringssystem kan man typisk også få et bedre overblik over ens data, så man nemmere kan analysere værdien af ens kontrakter, om det er til daglig SWOT-analyse eller en større due diligence.

Hvad er et contract management system?

Der er som sådan ingen fastlagt definition for et contract management system, så det kan omfatte alt fra simple cloud-baserede systemer til avancerede blockchain-systemer. Det afgørende er naturligvis, at det faciliterer systematisk håndtering kontrakter og aftaler. I dag vil et contract management system typisk være et SaaS-produkt (software as a service), hvor softwaren udbydes via internettet og til en abonnementsmodel.

Normalt bruger man et contract management system til simplere transaktioner, men det omfatter alt fra købs- og salgsaftaler til fortrolighedsaftaler og ansættelseskontrakter. Kontrakter er en væsentlig del af en virksomheds værdi og levegrundlag, så det er vigtigt, at der er styr på sagerne. Med et contract management system får man styr på alle funktionaliteter, og man får samtidig mulighed for at samarbejde på tværs af ens organisation, når man skal udforme og administrere juridiske dokumenter.

Contractbook som CMS

Contractbook er et effektivt og digitalt contract management system til moderne virksomheder. Her kan brugere udforme kontrakter med anvendelige kontraktskabeloner, underskrive dem med en digital signatur og opbevare dem samlet og sikkert i et sikkert rum.

Dermed slipper man for at skulle printe og scanne sine kontrakter, og man får det forkromede overblik i hele processen. Man kan tilmed oprette teams, hvilket gør det muligt at samarbejde om de juridiske dokumenter på tværs af hele organisationen, og dermed styrke gennemsigtigheden.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use