CSR

Hvad er CSR (Corporate Social Responsibility)?

CSR (corporate social responsbility) er virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar. Det er påkrævet store virksomheder at kunne redegøre for deres CSR-politik.

CSR er en forkortelse for corporate social responsibility (virksomhedens sociale ansvar), og betegner den strategi virksomheder kan have for at løfte deres sociale og miljømæssige ansvar. CSR kaldes i dansk ret samfundsansvar. Virksomheder kan både lave CSR-tiltag af rent filantropiske hensyn, på grund af lovkrav eller som led i en marketingsstrategi rettet mod etiske forbrugere. 

CSR menes at skabe værdi både for virksomhederne og samfundet, fordi det kan betale sig at håndtere etiske og sociale udfordringer i overensstemmelse med de internationale principper, der blandt andet er beskrevet af OECD. Her skal man blandt andet integrere omtanke for menneskerettigheder, kamp mod korruption og sikring af arbejdernes rettigheder. Man bør desuden beskytte miljøet ved at producere bæredygtigt eller integrere kompenserende tiltag, samt have øje for forbrugernes rettigheder. Det kan vise sig at være en konkurrencefordel, der er værd at have med i en due diligence eller en SWOT-analyse.

Det er blandt andet blevet væsentligt i forbindelse med globaliseringen, hvor landenes forskelligartede lovgivning pludselig bliver væsentlig for virksomhederne. I forbindelse med GDPR er der også kommet fornyet fokus på ligestilling og på dataetikken, altså en etisk forsvarlig måde at behandle personlige oplysninger på. 

CSR har dog også mødt en del kritik, blandt andet fra venstrefløjen (eksempelvis Slavoj Zizek) for at være et marketingstrick. Man skal dog være opmærksom at den slags “green washing” kan være i strid med markedsføringsloven, såfremt man ikke har belæg for sine påstande.  Flere liberale kræfter, eksempelvis Milton Friedman, har kritiseret CSR for at være i modstrid med virksomhedernes profitmaksimerende formål.

CSR kan være en konkurrencefordel
CSR kan være en konkurrencefordel

CSR og lovgivningen 

Ifølge årsregnskabsloven er det lovpligtigt for de største danske virksomheder at kunne redegøre for deres samfundsansvarlige indsats i årsrapporten. Det gælder dog kun for virksomheder i regnskabsklasse C og D. 

Det lyder i lovens § 99 a: “Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar (...) Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.” 

Her skal man redegøre for sin forretningsmodel og hvilke tiltag og politikker man har indført for at styrke sit samfundsansvar. Har man ingen, skal dette begrundes. Redegørelsen skal desuden indeholde en risikoanalyse af de forskelle forretningsaktiviteter. Har man en CSR-politik bør den blive vedtaget af virksomhedens direktion eller bestyrelse ved en generalforsamling, så det fremgår som virksomhedens officielle politik. 

Ansvaret for udbredelse og understøttelse af Danmarks CSR-strategi varetages af Center for samfundsansvar, som blev stiftet i 2007.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook