CVR / CVR-nummer

Hvad er et CVR-nummer?

CVR / CVR-nummer

Et CVR-nummer er et unikt identifikationsnummer for virksomheder. Det svarer til CPR-nummeret for personer, bortset fra at det dækker juridiske enheder såsom virksomheder, foreninger, fonde og offentlige myndigheder.

Hvad er CVR?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister. Det indeholder stamdata og andre oplysninger om danske virksomheder. De informationer kan være virksomhedens navn og adresse, dets selskabsform (såsom IVS, ApS eller A/S), ejerforhold, antal ansatte med mere.

Et CVR-nummer er en unik otte-cifret identifikationsnummer, der blandt andet bruges til fakturaer, kontakt med SKAT og når en virksomhed generelt skal agere juridisk, såsom ansættelser, fortrolighedsaftaler eller leje af kontorlokaler.

Virksomheder er forpligtet til selv at indberette deres data til CVR. Det gør de som oftest, når de indleverer årsrapporter eller på anden måde oplyser myndighederne om ændringer i deres virksomhed.

De virksomhedsoplysninger bliver efterfølgende gennemgået og offentliggjort på Virk. Alle har herefter adgang til disse informationer. Er virksomheden omfattet af revisionspligten, bliveroplysninger fra deres årsrapport også gjort tilgængelige. Hvorvidt dette sker afhænger dog af virksomhedens selskabsform.

Det Centrale Virksomhedsregister blev oprettet i 1999, og indeholder al tilgængelig data om alle danske virksomheder. Førhen var de oplysninger spredt ud i flere registre hos mange forskellige styrelser og kun tilgængelige på mikrofilm. I dag ligger CVR-registeret under Erhvervsstyrelsen.

Hvem skal have et CVR-nummer?

Alle virksomheder med en årlig omsætning på eller over 50.000 kr. skal ifølge loven have et CVR-nummer. Hvis omsætningen er lavere end det, kan ejeren eller ejerne frit beslutte om, de vil registrere virksomheden i CVR.

En virksomhed kan kun have et CVR-nummer. Det bliver oprettet det øjeblik, en virksomhed bliver stiftet. Hvis der er flere fysiske beliggenheder, såsom butikker eller varehuse, skal de hverisær have et P-nummer. P-nummer står for produktionsenhedsnummer, og registreres under CVR-nummeret.

Hvis ens virksomhed driver mere end én type forretning, kan man også oprette P-numre for hver branche. En ny branche skal først registreres, når aktivitetens omsætning udgør mindst 10 % af den samlede omsætning og mindst 300.000 kroner om året. En virksomhed kan have op til tre bibrancher.

Hvis man driver forskellige forretninger under det samme CVR, kan man også adskille momsregnskabet for virksomheds aktiviteter med et SE-nummer. SE står for Stamregister over Erhvervsdrivende. Det kan nemt forveksles med et CVR-nummer, fordi det også er på otte cifre, men hvor CVR repræsenterer virksomheden som juridisk enhed, repræsenterer SE den administrative enhed.

Har en virksomhed også aktiviteter eller kunder i udlandet, skal man også oprettet et VAT-nummer. VAT står for Value Added Tax og sikrer, at der bliver betalt moms på varer og servicer.

Fordele ved et CVR-nummer

Det er flere fordele ved at have et CVR-nummer. Det gør det nemmere at drive forretning, fordi man let kan adskille sin privatøkonomi fra sin forretning.

Med et CVR-nummer kan man betale skat for ens virksomhed, indberette moms, indgå juridiske aftaler, få adgang til NemKonto for erhverv og tilmeldes digital post.

Man behøver ikke være momsregistreret for at have CVR. En enkeltmandsvirksomhed  (PMV) eller iværksætterselskab (IVS) med en omsætning under 50.000 kr. om året, er undtaget. Momsregistrering kan dog være en god idé selv for små virksomheder, da de i så fald kan få fradrag for virksomhedens udgifter.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook