Dækningsbidrag og dækningsgrad

Introduktion dækningsbidrag og dækningsgrad

Dækningsbidrag og dækningsgrad

Dit dækningsbidrag er det beløb, du tjener på et salg – efter udgifterne til salg og produktion er trukket fra. Det er altså de penge, der skal dække dine faste omkostninger, renter og overskud. Når du udregner procentdelen af prisen for et produkt eller en ydelse, som går til dækningsbidraget, får du deres dækningsgrad.

Hvad er dækningsbidrag?

Når en virksomhed sælger et produkt, er der omkostninger, der er direkte forbundet med selve salget. Det kan være produktion af varen, råmaterialer, emballage, fragt osv. Et dækningsbidrag er det beløb, der er tilovers, når de omkostninger er betalt. Pengene kan herefter bruges til at betale de faste omkostninger, renter og skabe et overskud.

Et dækningsbidrag er derfor ofte altafgørende for mange virksomheder. Det viser, hvorvidt salgsprisen er sat korrekt, om den nuværende produktion af varen kan betale sig, og hvor der er mulighed for at øge virksomhedens overskud.

Ikke alle typer brancher eller forretninger arbejder med et højt dækningsbidrag. Det er, fordi dækningsbidraget kun tager højde for den enkelte vares værdi, ikke volumen. Hvis man sælger mange varer, behøver man ikke have et højt dækningsbidrag eller en høj dækningsgrad.

Dækningsbidraget er heller ikke et tegn på, hvorvidt en virksomhed giver overskud. Hvis de faste omkostninger, såsom løn til ansatte, leje af kontorer, renter m.m. er højere end dækningsbidraget, vil virksomheden få underskud.

Dækningsbidraget kan altid findes i virksomhedens årsregnskab.

Faste eller variable omkostninger?

For at fastslå dækningsbidraget skal du vide, hvad dine faste og variable omkostninger er for hvert salg. De faste omkostninger er omkostninger, der sjældent ændrer sig – bestemt ikke fra måned til måned. De er udgifter, der ville være til stede selv uden et salg. Det kan være leje af kontorer, løn til de ansatte, forsikringer, lånerenter m.m.

De variable omkostninger derimod er afhængige af salg og produktion. Det er de direkte omkostninger ved salg af en vare. Det kan være udgifter til råvarer, materialer, energi, emballage, fragt m.m.

Når du skal beregne et dækningsbidrag, skal du fratrække de variable omkostninger. Det giver dig det beløb, du så kan bruge på at betale dine faste omkostninger. Når det er gjort, kan det resterende beløb ses som din virksomheds overskud. Du skal dog huske, at der stadig mangler at blive betalt moms på de enkelte varer og skat af din fortjeneste.

Hvad er dækningsgrad?

Dækningsgraden er en udregning af, hvor stor en procentdel dækningsbidraget er af den totale salgspris. Hvis du for eksempel sælger din vare for 200,- kr. men varen koster 40,- kr. for dig at producere og fragte til kunden, så er din dækningsgrad 20%.

Dækningsgrad formel

Det er relativt simpelt at beregne en dækningsgrad. Det gør du ved at bruge to formler. Den første udregner dit dækningsbidrag. Den anden omdanner det tal til procenter. Formlen til at beregne dit dækningsbidrag er:

Dækningsbidrag = salgspris – variable omkostninger

For at få dækningsgraden, skal dækningsbidraget herefter omregnes til en procent af salgsprisen:

Dækningsgrad = (Dækningsbidrag / salgspris) * 100

Er dit dækningsbidrag for højt?

Jo lavere dit dækningsbidrag, jo større et økonomisk råderum – og overskud – har du. Derfor skal du løbende være opmærksom på muligheder, der kan være med til at sænke dine omkostninger. Hvis det ikke er muligt, kan du også se om, du i stedet kan sænke din dækningsgrad.

Typisk, er der tre måder at sænke dækningsgraden:

  1. Hæve salgsprisen
  2. Øge volumen af salg (for eksempel ved at sænke salgsprisen, så flere køber produktet)
  3. Sænke de variable omkostninger (billigere råvarer, produktion, fragtaftale m.m.)

Hvis du ikke kan sænke dækningsbidraget, men stadig har brug for at øge din virksomheds økonomiske overskud, kan du også tage et kig på dine faste omkostninger. Det kan være, at I kan flytte til et billigere kontor, have færre ansatte eller omlægge jeres lån. Du skal dog være bevidst om, at alle slags nedskæringer har en risiko for at skade din virksomhed.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook