Hvad er dataetik?

Respekt for privatlivet

Hvad er dataetik?

Dataetik handler om at få virksomheder til at sikre og respektere deres kunder, brugere og ansattes privatliv. Denne artikel giver en introduktion til dataetik og en forklaring af, hvordan dataetik er på vej til at blive et konkurrenceparameter.

Dataetik (eller bæredygtig datahåndtering) skal forstås som en reaktion på den store betydning, data har fået for den digitale økonomi. Efterhånden som flere dele af menneskers liv bliver digitaliseret, optræder stadigt flere private oplysninger på nettet: private samtaler Facebook, sundhedsoplysninger i E-boks, ansættelsesvilkår på Contractbook eller brugeroplysninger på RISMA Systems software. Dataetik handler om at styrke forbrugernes tillid til den digitale økonomi ved at udvise større respekt for deres privatliv. 

Introduktion til dataetik 

Når The Economist beskriver data som “det nye olie”, betyder det, at data er blevet en af de mest værdifulde resurser i verden. Flere firmaer baserer i dag deres forretningsmodel på at indsamle data til gengæld for gratis ydelser - her er Facebook et glimrende eksempel. Nøjagtig som folk begynder at vende ryggen til de fossile brændstoffer til fordel for bæredygtig, grøn energi, begynder folk nu også at lede efter løsninger, der beskytter deres privatliv. Det øgede forbrug af dataetiske løsninger som Adblocker, alternative søgemaskiner og VPN-løsninger viser, at folk ønsker at tage kontrollen over deres egne oplysninger tilbage. Det bakkes op af forskningen, da en undersøgelse fra 2017 viste, at forbrugerne foretrækker privatliv fremfor målrettet indhold. 

Dataetiske tiltag vil først og fremmest være at leve op til principperne for god databehandling. Man bør minimere databehandlingen ved kun at indsamle data, der er nødvendig for at udføre en opgave, og man bør benytte sig af de mest sikre løsninger. 

EU's persondataforordning (GDPR) giver forbrugerne bedre kontrol over deres personlige data, blandt andet ved at indføre principperne privacy by design og privacy by default, som indebærer at virksomhederne skal indarbejde databeskyttelse i deres teknologiske infrastruktur og design. 

Dataetik er et konkurrenceparameter
Dataetik kan betale sig

Dataetik som konkurrenceparameter 

Selvom arbejdet med sikker og etisk datahåndtering kan være omfattende, skal det betragtes som en fordelagtig tiltag at tage. Om end mange tiltag er lovpligtige kan det på nogle måder sammenlignes med at have en god CSR-politik. Ligesom virksomheder forventer en øget værdi af deres brand ved at udvise socialt og miljømæssigt ansvar, kan virksomheder også forvente en gevinst ved at tage forbrugernes behov for privatliv seriøst. 

Når forbrugere opsøger dataetiske virksomheder, bliver det altså en konkurrencefordel at vise respekt for forbrugernes privatliv. Det kræver blandt andet, at man har en respektfuld cookie-politik, at man udvikler sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sig mod brud på datasikkerheden, og at man ikke videresælger folks personlige data.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook