Deadlock

En introduktion til det juridiske begreb deadlock

Deadlock

Denne artikel giver en kort introduktion til det juridiske begreb deadlock, som ofte indgår i ejeraftaler.

I en ejeraftale finder man af og til en deadlock-klausul. Deadlock bruges til at forebrygge og løse konflikter i et selskab, der har to ejere, som ejer lige meget. I tilfælde af en ejerfordeling på 50/50 er der nemligrisiko for, at en virksomheds drift bliver lammet, hvis ejerne bliver uenige om væsentlige forhold. 

I vores kontraktskabelon defineres en deadlock således: ”Kan Parterneikke nå til enighed om forhold, der kræver en vis majoritet, enighed eller på anden måde med rimelighed kan kategorisere situationen, som en ”Dead-lock”-situation, skal Parterne gå frem efter følgende procedure.”

Forat undgå at det ender i en tvist, vil man først forhandle internt. Dernæst vil man indkalde en advokat eller en uvildig tredjepart som mediator.

Klausul for Deadlock

En afde mest normale måder hvorpå man kan formulere en deadlock-klausul, er ved gørebegge ejere berettiget til at afgive et tilbud på den anden ejers pris. Det kan modparten vælge at acceptere eller afvise, ligesom vedkommende også selv kan afgive et bud. Hermed vil ejerne have forkøbsret på køb af andele.

Prisudregningen kan afgøres på forhånd, og vil normalt være den højeste pris pr. nominel anpart. I tilfælde af uenigheder, vil man typisk inddrage en revisor. Opnår man enighed, kan man fuldbyrde salget med en overdragelsesaftale.

Andreemner i ejeraftaler

En ejeraftale bruges til at regulere interne aftaler mellem ejerne af et selskab. Det er vigtigt at have specifikke og præcise ejeraftaler, som kan klarlægge retstillingen i tilfælde af opsigelser, misligeholdelser og eventuelle tvister.

Man vil desuden angive regler for ophavsret, tavshedspligt og ikke mindst en eventuel anpartsovergang. Fordelen ved at skrive en lang ejeraftale, er at denne imodsætning til offentlige vedtægter kan holdes fortrolig.    

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook