Depositum

Hvad er et depositum?

Depositum

Et depositum er en økonomisk sikkerhed ved udleje og udlån. Her finder du en artikel om reglerne for depositum i lejeloven samt forskellen på forudbestemt leje og depositum.

Depositum er latinsk for at deponere. Begrebet bruges ofte i låneaftale eller lejekontrakter, altså når en person overgiver en bolig eller en genstand til en anden, som derefter påtager sig at give den tilbage til ejeren. I en lejekontrakt afkræver en udlejer eksempelvis en pengesum som depositum, hvilket fungerer som en økonomisk sikkerhed, mens lejeren bebor lejemålet. Det betyder også, at depositumet skal tilbagebetales, ved mindre lejeren har misligholdt kontrakten. 

Depositum i lejeloven 

Lejeloven angiver nogle ret fastlagte rammer for, hvordan man må afkræve depositum, når man udlejer en lejlighed. 

I lejelovens § 34 står der nemlig: “Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje.” Det vil sige, at man som udlejer højest kan afkræve et beløb, der svarer til 3 måneders husleje. Det sikrer udlejeren, at lejeren lever op til sine forpligtelser ved fraflytning. 

Med revideringen af lejeloven fra 2015 blev det ulovligt at bruge en lejers depositum til at nyistandsætte lejemålet. Man må altså kun foretage en normalistandsættelse. Derudover må man bruge et depositum til at dække lejerestancer (altså manglende betaling af husleje) og tilgodehavender i forbrugsregnskaber (det kan være, hvis lejeren mangler at betale en elregning). Det vil sige, at istandsættelsen kræver et reelt behov. Jo længere tid en udlejer har boet i lejemålet, desto mindre ansvar har lejeren for istandsættelsen. Lejeren skal altså ikke dække almindelig slitage og ælde. Har der været en retlig mangel, indgår det naturligvis i vurderingen af lejemålets tilstand.

Alle de penge som ikke bliver brugt på normalistandsættelsen, skal derefter tilbagebetales til lejeren. Det kan i nogle tilfælde være lovpligtigt for udlejer at udarbejde en fraflytningssyn, hvor der udarbejdes en rappport: en fraflytningsrapport. Det er kun obligatorisk, hvis udlejer ejer mere end en beboelse. Hvis ikke skal kravet blot fremsættes senest 14 dage efter fraflytningsdagen. Et depositum skal tilbagebetales til lejer med det samme. Det vil sige inden for 1 til 2 måneder. 

Depositum og forudbetalt husleje 

Depositum og forudbetalt husleje er ikke det samme. Mens et depositum bruges til at udbedre eventuelle skader og dække de udgifter til vedligeholdelse, der er beskrevet i lejekontrakten, bruges forudbetalt husleje til at dække huslejen i de sidste måneder af lejemålet. Det vil sige, at du kan blive afkrævet 3 måneders forudbetalt husleje, som du ikke skal betale i de sidste 3 måneder, du bebor lejemålet, hvis din opsigelsesperiode er 3 måneder. 

Forudbetalt husleje er altså udlejerens sikkerhed for, at du ikke pludseligt forlader lejemålet. På den måde har udlejeren en chance for at finde en ny udlejer. Du kan altså være sikker på at få pengene igen, hvis du ikke ophæver kontrakten ved at flytte ud uden varsel.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use