Direktør

Hvad er en direktør?

Direktør

En direktør er den person, som er ansvarlig for den daglige ledelse i en virksomhed eller organisation. Titlen som administrerende direktør bliver typisk brugt, når der er flere direktører for hver sin afdeling i en organisation.

Hvad er en direktør?

Direktøren er den øverste leder i en organisation. De har det overordnede ansvar for al daglig ledelse og drift. Det betyder også, at de træffer alle overordnede beslutninger og har myndighed over de andre ansatte i organisationen.

Hvis du er del af en større organisation, kan der også være flere direktører. Når det er tilfældet, bliver den øverste ledelse kaldt for den “administrerende direktør”. Det betyder, at de er ansvarlig for hele organisationen, hvorimod de andre direktører håndterer hvert sit område. De kan for eksempel være ansvarlige for økonomi, produktion, salg, udvikling, kommunikation med mere.

I mange private organisationer er ejeren også direktøren. Men i aktieselskaber, NGO’er og offentligt ejede institutioner er direktør som regel ansat af en bestyrelse. Det betyder, at direktøren står for den daglige drift, men er underlagt bestyrelsens beslutninger og myndighed. 

Hvad laver en administrerende direktør?

En administrerende direktør står for den overordnede ledelse og drift i en virksomhed eller organisation.

I praksis betyder det, at de er med til at definere og eksekvere på virksomhedens forretningsstrategi – og andre typer af strategi, der ikke falder under de enkelte afdelingers domæne.

Afhængig af organisationens størrelse, kan den administrerende direktør have mange forskellige arbejdsopgaver. I mindre organisationer kan de eksempelvis være med til at tage helt konkrete virksomhedsbeslutninger, ansætte medarbejdere eller lægge målsætninger for enkelte projekter og opgaver.

Jo større organisationen er, desto mere sandsynligt er det, at den administrerende direktør varetager mere strategiske og overordnede beslutninger. Herefter vil de typisk uddelegere det konkrete og taktiske arbejde til chefer og ledere i de forskellige underafdelinger. I aktieselskaber og andre organisationer med bestyrelser, vil den administrerende direktør også rapportere tilbage til bestyrelsen om organisations nuværende status og daglige drift.

En direktør kan godt være del af den bestyrelse, de selv skal rapportere hos. De er også ofte bestyrelsesmedlemmer i andre organisationer. Derfor er de ofte i deres direktørkontrakt pålagt både loyalitetsklausuler og tavshedspligt. Det sikrer, at de ikke bruger fortrolig viden til at underminere eller på anden vis udnytte deres position i organisationen. 

Hvad tjener en administrerende direktør?

Lønnen for en direktør, heriblandt administrerende direktører, afhænger af organisationen. 

Den administrerende direktør vil oftest være den højestlønnede person i virksomheden. Argumentet for dette er, at de bærer hoveddelen af ansvaret for organisations ve og vel og aflønnes herefter.

Den gennemsnitlige månedsløn for en administrerende direktør er mellem 60.000 til 90.000 kr.

Hvorfor skal man bruge en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er lovpligtig, hvis man udbetaler løn til sig selv eller andre. Det betyder, at selv hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, skal du stadig have en direktørkontrakt på plads, hvis du udbetaler dig selv løn. Ellers kan det blive anset som skattesvindel.

Med en direktørkontrakt kan du også rammesætte din rolle i virksomheden og sikre, at der er klare retningslinjer, selv hvis du træder tilbage fra stilling eller hvis virksomheden eksempelvis overgår til være et aktieselskab.

Derfor er en direktørkontrakt også en del af den pakke, du skal eller bør bruge, når du stifter et selskab. De øvrige kontrakter er ejerbog, vedtægter, ejeraftale og stiftelsesdokument.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook