Direktør

Hvad er en direktør?

Direktør

En direktør er den person, som er ansvarlig for den daglige ledelse i en virksomhed eller organisation. Titlen som administrerende direktør bliver typisk brugt, når der er flere direktører for hver sin afdeling i en organisation.

Hvad er en direktør?

Direktøren er den øverste leder i en organisation. De har det overordnede ansvar for al daglig ledelse og drift. Det betyder også, at de træffer alle overordnede beslutninger og har myndighed over de andre ansatte i organisationen.

Hvis du er del af en større organisation, kan der også være flere direktører. Når det er tilfældet, bliver den øverste ledelse kaldt for den “administrerende direktør”. Det betyder, at de er ansvarlig for hele organisationen, hvorimod de andre direktører håndterer hvert sit område. De kan for eksempel være ansvarlige for økonomi, produktion, salg, udvikling, kommunikation med mere.

I mange private organisationer er ejeren også direktøren. Men i aktieselskaber, NGO’er og offentligt ejede institutioner er direktør som regel ansat af en bestyrelse. Det betyder, at direktøren står for den daglige drift, men er underlagt bestyrelsens beslutninger og myndighed. 

Hvad laver en administrerende direktør?

En administrerende direktør står for den overordnede ledelse og drift i en virksomhed eller organisation.

I praksis betyder det, at de er med til at definere og eksekvere på virksomhedens forretningsstrategi – og andre typer af strategi, der ikke falder under de enkelte afdelingers domæne.

Afhængig af organisationens størrelse, kan den administrerende direktør have mange forskellige arbejdsopgaver. I mindre organisationer kan de eksempelvis være med til at tage helt konkrete virksomhedsbeslutninger, ansætte medarbejdere eller lægge målsætninger for enkelte projekter og opgaver.

Jo større organisationen er, desto mere sandsynligt er det, at den administrerende direktør varetager mere strategiske og overordnede beslutninger. Herefter vil de typisk uddelegere det konkrete og taktiske arbejde til chefer og ledere i de forskellige underafdelinger. I aktieselskaber og andre organisationer med bestyrelser, vil den administrerende direktør også rapportere tilbage til bestyrelsen om organisations nuværende status og daglige drift.

En direktør kan godt være del af den bestyrelse, de selv skal rapportere hos. De er også ofte bestyrelsesmedlemmer i andre organisationer. Derfor er de ofte i deres direktørkontrakt pålagt både loyalitetsklausuler og tavshedspligt. Det sikrer, at de ikke bruger fortrolig viden til at underminere eller på anden vis udnytte deres position i organisationen. 

Hvad tjener en administrerende direktør?

Lønnen for en direktør, heriblandt administrerende direktører, afhænger af organisationen. 

Den administrerende direktør vil oftest være den højestlønnede person i virksomheden. Argumentet for dette er, at de bærer hoveddelen af ansvaret for organisations ve og vel og aflønnes herefter.

Den gennemsnitlige månedsløn for en administrerende direktør er mellem 60.000 til 90.000 kr.

Hvorfor skal man bruge en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er lovpligtig, hvis man udbetaler løn til sig selv eller andre. Det betyder, at selv hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, skal du stadig have en direktørkontrakt på plads, hvis du udbetaler dig selv løn. Ellers kan det blive anset som skattesvindel.

Med en direktørkontrakt kan du også rammesætte din rolle i virksomheden og sikre, at der er klare retningslinjer, selv hvis du træder tilbage fra stilling eller hvis virksomheden eksempelvis overgår til være et aktieselskab.

Derfor er en direktørkontrakt også en del af den pakke, du skal eller bør bruge, når du stifter et selskab. De øvrige kontrakter er ejerbog, vedtægter, ejeraftale og stiftelsesdokument.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use