Due diligence

Guide til begrebet due diligence

Due diligence

Denne artikel giver en kort introduktion til due diligence-begrebet. Her finder du beskrivelser af formål og indhold i due diligence-undersøgelser.

En due diligence er en systematisk undersøgelse af et aktiv eller en virksomhed. Det bruges oftest, når en eventuel køber vil gennemgå en virksomheds forhold inden vedkommende underskriver en kontrakt. En due diligence foretages eksempelvis før en købs- og salgsaftaler i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse

Formålet med due diligence 

Formålet med en due diligence er, at køberen af en virksomhed kan træffe sin beslutning på et oplyst grundlag. På den måde kan køberen undersøge og dermed reducere eventuelle risici ved overdragelsen. Det er en god måde for begge parter til at sikre sig imod eventuelle tvister.

Due diligence giver indsigt og sikrer dermed tryghed og gennemsigtighed ved overdragelser af virksomheder. Samtidig er det afgørende for fastsættelsen af den endelige pris for den virksomhed, som skal købes. 

Hvad indeholder en due diligence? 

Først og fremmest vil man lave en økonomisk due diligence, hvor man gennemgår regnskaber og skattemæssige forhold. Her vil man også gennemgå omfanget af garantier og eventuel indeståelse. 

Dernæst vil man gennemgå de aktiver, virksomheden måtte have. Det kan være ejerskab af fast ejendom, diverse produktionsanlæg og sidst men ikke mindst immaterielle rettigheder. Sidstnævnte kendes også som en juridisk due diligence, hvor man gennemgår kontrakter, rettigheder og måske endda patenter. Her vil man naturligvis også se på ejerbogen samt de fundamentale ejeraftaler og vedtægter

Mange købere eller investorer vil også foretage en due diligence-undersøgelser af marketingsstrategier, IT-systemer og ledelsens beskaffenhed. Man kan desuden vælge at lave en decideret SWOT-analyse.

Da køberen får stor indsigt i virksomheden, kan det være en god idé at underskrive en fortrolighedsaftale (NDA) med de folk, der skal foretage denne due diligence. Hermed sikrer man, at informationer om virksomheden holdes hemmelige. Man kan vælge, at en due diligence skal foretages i et aflukket og overvåget rum og i et på forhånd bestemt tidsrum. 

Andre former for due diligence 

Ved køb af ejendomme vil man typisk indskrive et advokatforbehold, så køberen og dennes advokat har mulighed for at gennemgå handlen, inden den træder i kraft. 

Når man søger en patent, vil man også skulle igennem en due diligence. Undersøgelsen udføres for at sikre, at patent-virksomheden er i stand til at skabe det patenterede produkt og ikke bare forhindrer andre i at gøre det.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook