E-Discovery

Hvad er E-Discovery?

E-Discovery

Her får du en kort introduktion til begrebet E-Discovery, som primært bruges i amerikansk ret.

E-Discovery en del af den juridiske proces, hvor man indsamler og fremfinder beviser i en tvist, hvad end det er en retssag, en voldgift eller et forlig.

E-Discovery og amerikansk ret

I det amerikanske retssystem er discovery en fast fase, hvor parterne i en retssag er berettigede og forpligtede til at anmode om indsigt i og fremlæggelse af hinandens dokumenter. Det bruger man typisk for at kunne finde relevante oplysninger for afgørelsen af retssagen. Det er til for at gøre retssager mere gennemsigtige og åbne.

Da reglerne for Discovery blev formålet til fysiske dokumenter, er der i løbet af de senere års digitalisering kommet mere fokus på E-discovery, som også omfatter elektroniske dokumenter. Ønsker man ikke at være omfattet af sådanne regler, når man indgår aftaler med amerikanske firmaer, bør man oprette et afsnit om værneting, således at en eventuelt tvist skal afgøres i et dansk retssystem.

For at efterleve regler for E-Discovery er det desuden en god idé at have digitale løsninger, som sikrer et organiseret dataflow, der er nemt at navigere i. Bruger man eksempelvis et kontrakthåndteringssystem vil man have nemmere ved at søge i elektroniske kontrakter og dermed også kunne udlevere det, man er forpligtet til.

Dermed sikrer man også, at man har styr på sine egne dokumenter, hvilket er hensigtsmæssigt, når man skal afklare sin egen retsstilling.

Læs Advokatsamfundets artikel for en udvidet juridisk guide.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use