E-Discovery

Hvad er E-Discovery?

E-Discovery

Her får du en kort introduktion til begrebet E-Discovery, som primært bruges i amerikansk ret.

E-Discovery en del af den juridiske proces, hvor man indsamler og fremfinder beviser i en tvist, hvad end det er en retssag, en voldgift eller et forlig.

E-Discovery og amerikansk ret

I det amerikanske retssystem er discovery en fast fase, hvor parterne i en retssag er berettigede og forpligtede til at anmode om indsigt i og fremlæggelse af hinandens dokumenter. Det bruger man typisk for at kunne finde relevante oplysninger for afgørelsen af retssagen. Det er til for at gøre retssager mere gennemsigtige og åbne.Da reglerne for Discovery blev formålet til fysiske dokumenter, er der i løbet af de senere års digitalisering kommet mere fokus på E-discovery, som også omfatter elektroniske dokumenter. Ønsker man ikke at være omfattet af sådanne regler, når man indgår aftaler med amerikanske firmaer, bør man oprette et afsnit om værneting, således at en eventuelt tvist skal afgøres i et dansk retssystem.For at efterleve regler for E-Discovery er det desuden en god idé at have digitale løsninger, som sikrer et organiseret dataflow, der er nemt at navigere i. Bruger man eksempelvis et kontrakthåndteringssystem vil man have nemmere ved at søge i elektroniske kontrakter og dermed også kunne udlevere det, man er forpligtet til.Dermed sikrer man også, at man har styr på sine egne dokumenter, hvilket er hensigtsmæssigt, når man skal afklare sin egen retsstilling.Læs Advokatsamfundets artikel for en udvidet juridisk guide.


Kom i gang nu!