Egenkapital

Hvad er egenkapital?

Egenkapital

Her finder du en kort introduktion til egenkapital i forskellige selskabsformer samt forskellen på egenkapital og fremmedkapital.

Egenkapital er et selskabs samlede aktiver, ekslusive forpligtelser og gæld. Egenkapitalen består typisk af ejernes kapitalindskud, som det fremgår af ejerbogen, samt det af virksomhedens driftsoverskud, der ikke er blevet udbetalt til ejerne. En virksomheds egenkapital opgøres ved udarbejdelsen af årsregnskabet, som bliver godkendt på den ordinære generalforsamling. Her laver man med andre ord en egenkapitalopgørelse. 

Egenkapital og selskabsformer

Ved flere selskabsformer er der en minimumsgrænse for, hvor lille egenkapitalen må være. Et iværksætterselskab kræver kun 1 kroner i startkapital, mens et anpartsselskab er på 50.000 kroner og et aktieselskab kræver 500.000 i egenkapital. Det er blandt andet også derfor, at man skal angive selskabsformen i selskabets navn - eksempelvis som IVS, ApS eller A/S. Da vil ens kunder og leverandører kunne afgøre med dem selv, om virksomheden er værd at handle eller samarbejde med. 

Såfremt egenkapitalen falder under 50 % af disse beløbsgrænser, har man et stort problem, og ledelsen må redegøre for, hvordan man vil finde egenkapitalen. 

Personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, kræver ingen egenkapital. Derfor består den typisk af akkumuleret overskud fra foregående år. Egenkapital er altså et overskud, der ikke udloddes, men en reserve der i stedet tilbageholdes. Når et selskab er registreret, men ikke er aktivt, hvormed egenkapitalen kun forøges med renter, kalder man det et skuffeselskab.

Egenkapital og fremmedkapital 

I modsætning til egenkapital er fremmedkapital den kapital, som kommer fra virksomhedens kreditorer og långivere. Fremmedkapitalen kommer typisk fra banker, realkreditinstitutter eller leverandører. Det er altså en finansiering, der kommer udefra og som ikke indgår i egenkapitalen. Den slags kapital er typisk nødvendig i de begyndende år af en virksomheds eksistens - altså for startups og iværksættere. 

Når man foretager en due diligence eller en SWOT-analyse vil man blandt andet se på forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. Man vil da dividerer virksomhedens fremmedkapital med dens egenkapital. Dermed finder man egenkapitalens gearing, hvilket er et vigtigt nøgletal. Jo lavere gearing, desto bedre kreditværdighed. Med en høj gearing vil man til gengæld have en sårbar virksomhed.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use