Ejerudgift

Hvad er ejerudgift?

Ejerudgift

Ejerudgift er de månedlige omkostninger, du skal betale, når du ejer en bolig. Det er et fast begreb, alle ejendomsmægler er forpligtet til at oplyse dig, når du skal til at købe et hus eller en ejerlejlighed.

Hvad er ejerudgift?

Når du ejer en bolig, uanset om det er et hus eller en lejlighed, så skal du betale ejerudgift. Ejerudgift dækker over alle de omkostninger, der er associeret med at eje en bolig – men ikke ved at bo i den.

Formålet med ejerudgiften er at give dig et tydeligt overblik over, hvad du faktisk skal betale fra måned til måned for at eje en ejendom. Det er et lovkrav for ejendomsmæglere at oplyse alle købere om den samlede månedlige ejerudgift. På den måde er det nemmere for købere at sammenligne udgifterne for forskellige boliger.

Ejerudgift blev som begreb introduceret i 2015, da ejendomsmæglerloven blev ændret. Det er en fast betegnelse, der beregnes baseret på en definition fra Erhvervsstyrelsen. Alle danske ejendomsmæglere er forpligtede til at beregne og oplyse ejerudgiften ved alle køb og salg af ejendomme.

Førhen indgik ejerudgift i brutto-netto udgifter, men er nu blevet særskilt, fordi de ligger mere eller mindre fast, hvorimod låneudgifter og forbrugsudgifter kan variere fra person til person. Brutto-netto udgifter er en udregning, der er baseret på en standardfinansiering af boligen. Det betyder, at der er mere usikkerhed associeret med brutto-netto udgifter end ejerudgift, som altid ligger fast.

Som potentiel køber er det derfor vigtigt, at du selv lægger ejerudgiften sammen med de øvrige udgifter, der er ved at købe og bo i en ejendom. Når du har lagt dem sammen, får du din samlede månedlige boligudgift.

Hvad dækker ejerudgift?

Ejerudgiften dækker alle de udgifter, der er forbundet med at eje en bolig. Det gælder blandt andet:

 • Grundskyld – ejendomsværdiskatten
 • Ejendomsforsikring (ikke indbo)
 • Ydelser på gæld, der overtages af køberen udover købesummen
 • Andre faste udgifter, som ejendommen kan have

De fleste ejerboliger er også en del af en ejerforening eller en grundejerforening. Hvis det er tilfældet, dækker ejerudgiften også over:

 • Fællesudgifter for ejerforeningen eller grundejerforeningen
 • Udgifter til fællesanlæg og privat vej
 • Bidrag til antenneforeningen
 • Renovation
 • Skorstensfejning
 • Rottebekæmpning
 • Andre udgifter, som ikke kan eller bør dækkes af den enkelte boligejer

Ejerudgiften er dog ikke de eneste udgifter, der foreligger, når du køber en ejerlejlighed eller et hus. Du bør også udregne boligens forventede forbrugsudgift og låneudgift.

Forbrugsudgift

Forbrugsudgifter er ting som vand, el, varme og forbedringer. De kan variere fra måned til måned, men er også nogenlunde forudsigelige, hvis du har planlagt ordentligt og grundigt læst tilstandsrapporten, da du købte ejendommen.

Låneudgift

Låneudgifter er de faste omkostninger, du har, når du tager et lån for at købe din bolig. Det dækker over oprettelse af lånet, tilbagebetaling af lånet og renter. At forbrugsudgifterne og låneudgifterne ligger udover ejerudgiften, betyder, at du skal være ekstra opmærksom, når du køber en ejerbolig, såsom et hus eller en ejerlejlighed. De er nemlig med til at bestemme om, du på lang sigt har råd til at blive boende i ejendommen.

Hvis din ejerudgift, låneudgift og forbrugsudgifter overstiger dit budget, bør du lede efter en anden bolig eller boligform, hvor du kan betale de samlede udgifter, uden at gå i minus fra måned til måned.

Hvor ofte betaler man ejerudgift?

Ejerudgift skal betales månedligt. Det er vigtigt at vide, at ejerudgift kun dækker de omkostninger, der er ved at eje en bolig – de dækker ikke udgifterne ved at bo i den eller købe den. Det betyder, at når du skal købe en bolig, skal du også udregne forbrugsudgifter og låneudgifter.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

 • fnasdaksjnd

Kom i gang nu! 

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Hvad er ejerudgift?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Når du ejer en bolig, uanset om det er et hus eller en lejlighed, så skal du betale ejerudgift. Ejerudgift dækker over alle de omkostninger, der er associeret med at eje en bolig – men ikke ved at bo i den."}},{"@type":"Question","name":"Hvad dækker ejerudgift?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ejerudgiften dækker alle de udgifter, der er forbundet med at eje en bolig. Det gælder blandt andet:<br><br><ul><li>\n\nGrundskyld – ejendomsværdiskatten</li>\n<li>Ejendomsforsikring (ikke indbo)</li>\n<li>Ydelser på gæld, der overtages af køberen udover købesummen</li>\n<li>Andre faste udgifter, som ejendommen kan have</li></ul>"}}]}</script>