Enkeltmandsvirksomheder

Information om enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed, samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

En enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform i Danmark. Det er nemt at registrere sig på Erhvervsstyrelsen og der er ingen kapitalkrav (du behøver altså ikke startkapital). Derfor er dersom sådan ingen store risici forbundet med at have en enkeltmandsvirksomhed. 

Er man flere ejere, men ønsker en lignende virksomhedsform, skal man i stedet lave et interessentskab.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed? 

Som navnet angiver, må du kun være en enkelt person i virksomheden. Så ønsker du et større startup, vil det være fordelagtigt at oprette et anpartsselskab eller et aktieselskab. Ellers kan det om ikke andet blive nødvendigt at gøre det på et senere tidspunkt. 

Du skal samtidig være opmærksom på, at du hæfter personligt med din egen formue.

Krav til regnskab for enkeltmandsvirksomheder

Du slipper for at skulle offentliggøre et regnskab, og der er ingen revisionspligt. Da enkeltmandsvirksomheder ikke er omfattet af selskabsloven, er der generelt en del færre dokumentationskrav. Derfor er der heller ikke nogle lovkrav angående ledelse og direktion. Enkeltmandsvirksomheder er dog stadig omfattet af bogføringsloven og lov om erhvervsdrivende virksomheder. 

Det er dog svært at sælge en enkeltmandsvirksomhed, og du kan som nævnt ikke skrive nye ejere i ejerbogen, før du ændrer virksomhedsform. Hvad angår beskatning, beskattes enkeltmandsvirksomheder efter personskatteordningen. Det betyder, at indtægter i udgangspunktet beskattes som personlig indkomst. 

Hvornår skal man vælge en enkeltmandsvirksomhed? 

Hvis man har minimal drift og laver sporadisk freelance eller konsulentvirksomhed, som alligevel overstiger en indkomst på 50.000 kr. om året, kan det være en fordel at vælge en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes, at der, som nævnt, er færre administrative krav til sådanne virksomheder. Eksempelvis behøver man ikke at afholde generalforsamlinger.

Du skal altså vælge en enkeltmandsvirksomhed, hvis du ønsker at slippe for krav til revision, direktion og vedtægter. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du løber en risiko ved at hæfte personligt. Dermed kan folk, du skylder penge, have ret til dine private ejendele.

Andre virksomhedstyper

Fravælger du enkeltmandsvirksomheden er der nogle andre muligheder. Men for de fleste gælder, at det er en lidt større mundfuld at få styr på.

Gå på opdagelse i de andre virksomhedsformer her:

Hvordan opretter man en enkeltmandsvirksomhed?

Det er heldigvis meget simpelt og hurtigt at gøre. Det korte svar er, at virksomheden stiftes ved at registrere den på Virk.dk. Så skal du blot bruge dit Nem-ID og besvare på en række spørgsmål, hvorefter ansøgningen til et CVR-nummer begyndes.

Der er dog en række forhold, du skal have styr på inden. Det er blandt andet:

  1. Skal din virksomhed momsregisteres?
  2. Hvad skal din virksomhed hedde?
  3. Skal den registreres som enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV)?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use