Enkeltmandsvirksomheder

Information om enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed, samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

En enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform i Danmark. Det er nemt at registrere sig på Erhvervsstyrelsen og der er ingen kapitalkrav (du behøver altså ikke startkapital). Derfor er dersom sådan ingen store risici forbundet med at have en enkeltmandsvirksomhed. 

Er man flere ejere, men ønsker en lignende virksomhedsform, skal man i stedet lave et interessentskab.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed? 

Som navnet angiver, må du kun være en enkelt person i virksomheden. Så ønsker du et større startup, vil det være fordelagtigt at oprette et anpartsselskab eller et aktieselskab. Ellers kan det om ikke andet blive nødvendigt at gøre det på et senere tidspunkt. 

Du skal samtidig være opmærksom på, at du hæfter personligt med din egen formue.

Krav til regnskab for enkeltmandsvirksomheder

Du slipper for at skulle offentliggøre et regnskab, og der er ingen revisionspligt. Da enkeltmandsvirksomheder ikke er omfattet af selskabsloven, er der generelt en del færre dokumentationskrav. Derfor er der heller ikke nogle lovkrav angående ledelse og direktion. Enkeltmandsvirksomheder er dog stadig omfattet af bogføringsloven og lov om erhvervsdrivende virksomheder. 

Det er dog svært at sælge en enkeltmandsvirksomhed, og du kan som nævnt ikke skrive nye ejere i ejerbogen, før du ændrer virksomhedsform. Hvad angår beskatning, beskattes enkeltmandsvirksomheder efter personskatteordningen. Det betyder, at indtægter i udgangspunktet beskattes som personlig indkomst. 

Hvornår skal man vælge en enkeltmandsvirksomhed? 

Hvis man har minimal drift og laver sporadisk freelance eller konsulentvirksomhed, som alligevel overstiger en indkomst på 50.000 kr. om året, kan det være en fordel at vælge en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes, at der, som nævnt, er færre administrative krav til sådanne virksomheder. Eksempelvis behøver man ikke at afholde generalforsamlinger.

Du skal altså vælge en enkeltmandsvirksomhed, hvis du ønsker at slippe for krav til revision, direktion og vedtægter. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du løber en risiko ved at hæfte personligt. Dermed kan folk, du skylder penge, have ret til dine private ejendele.

Andre virksomhedstyper

Fravælger du enkeltmandsvirksomheden er der nogle andre muligheder. Men for de fleste gælder, at det er en lidt større mundfuld at få styr på.

Gå på opdagelse i de andre virksomhedsformer her:

Hvordan opretter man en enkeltmandsvirksomhed?

Det er heldigvis meget simpelt og hurtigt at gøre. Det korte svar er, at virksomheden stiftes ved at registrere den på Virk.dk. Så skal du blot bruge dit Nem-ID og besvare på en række spørgsmål, hvorefter ansøgningen til et CVR-nummer begyndes.

Der er dog en række forhold, du skal have styr på inden. Det er blandt andet:

  1. Skal din virksomhed momsregisteres?
  2. Hvad skal din virksomhed hedde?
  3. Skal den registreres som enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV)?

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook