Erhvervsstyrelsen

Hvad laver erhvervsstyrelsen?

Erhvervsstyrelsen

Denne artikel forklarer kort om Erhvervsstyrelsen og de ansvarsområder, som styrelsen er pålagt. Derudover opridser artiklen, hvordan man etablerer en ny virksomhed i Danmark.

Erhvervsstyrelsen varetager en række opgaver forbundet med driften af virksomheder i Danmark. Virksomheder skaber vækst og arbejdspladser, hvilket er fundamentet for vores velfærd i fremtiden. Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 550 medarbejdere. Gennem effektiv regulering og digitale løsninger er et af hovedformålene at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for virksomheder etableret i Danmark.

Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012 i forbindelse med en sammenlægning af den daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt It- og Telestyrelsen.

Hvad laver Erhvervsstyrelsen?

Erhvervsstyrelsen spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af et sikkert, troværdigt og fremtidsorienteret dansk erhvervsliv. I samspil med blandt andet Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kontrollerer Erhvervsministeriet som organisation udviklingen i virksomheder og bekæmper misbrug af selskabsstrukturer. Dertil er Erhvervsstyrelsen afgørende for bekæmpelsen af svindel med selskaber og regnskaber, som står højt på den politiske dagsorden og som er en afgørende samfundsopgave.

Erhvervsstyrelsen faciliterer igennem den digitale platform Virk.dk muligheden for, at virksomhedsejere let kan registrere, oprette eller ændre en række forhold i deres virksomheder.

Hvad er Virk?

Virk.dk er en selvbetjeningsplatform, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Den samler tre indholdsområder: Virk Indberet, Virk Startvækst og Virk Data. Igennem Virk indberetter stort set alle virksomheder i Danmark moms. Det er også her, man indsender årsregnskaber eller ændrer virksomhedsstrukturer. Eksempelvis hvis man ønsker at omforme et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Ligeledes er det igennem Virk at virksomheder registrerer og indberetter moms.

Virk Startvækst assisterer nyopstartede virksomheder under udvikling med at skabe vækst. Virk indgår som støtte for små virksomheder ved at give overblik over de tilgængelige støtteordninger. Desuden tilbyder Erhvervsstyrelsen adgang til kompetent rådgivning og sparring for både etablerede virksomheder og nystartede iværksættere. Virk's datakatalog frembyder erhvervsrelevante data fra offentlige myndigheder. Det udgør et led i den politiske digitaliseringsstrategi, som sigter mod at skabe mere gennemsigtighed i det offentlige.

Hvilke dokumenter skal Erhvervsstyrelsen have adgang til?

En række dokumenter er obligatoriske ved oprettelsen af en ny virksomhed. Herunder findes blandt andet virksomhedens ejerbog, stiftelsesdokument og vedtægter. Ideen med virk er at skabe en digital platform for hele erhvervslivet. Dermed får privatpersoner, entreprenører og ildsjæle med en god idé og den fornødne drivkraft mulighed for at oprette sit eget selskab med CVR-nummer og mere gnidningsfrit realisere ideen. Tidligere var det eksempelvis udbredt at benytte sig af skuffeselskaber, når man ville oprette et selskab.

Et eksempel på måden, hvorpå Erhvervsstyrelsen eliminerer indgangsbarrierer til erhvervslivet, da etableringen af virksomhed i Danmark ikke kræver et omfattende fagligt kendskab til selskabstyper, da Erhvervsstyrelsen formidler den nødvendige viden via Virk.

Ønsker du at starte din egen virksomhed?

Erhvervsstyrelsens arbejde for at gøre det attraktivt at opstarte en ny virksomhed fremgår af oprettelsesstrukturen på Virk.dk/startvirksomhed. Her finder du en trin-for-trin guide til, hvordan man registrerer en virksomhed samt de informationer du skal have klar, og de krav du skal efterleve ved brug af hver enkelt selskabsform.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook