Ferie og ferieloven

En grundlæggende introduktion til ferieloven

Ferie og ferieloven

Lønmodtageres ferie reguleres af ferieloven. Denne artikel giver en introduktion til den eksisterende ferielov og den nye ferielov, der træder i kraft i 2020.

En lønmodtagers ferierettigheder skal overholdes i overenstemmelse med den gældende ferielov. I den nuværende ferielov står det blandt andet, at en fultidsansat som minimum har ret til 5 ugers ferie om året. Hvis man arbejder på deltid, vil man altså have ret til proportionelt mindre.

Ferielovens §14 beskriver desuden, at arbejdsgiveren skal overføre 12.5 % af lønmodtagerens månedsløn til feriekonto. Det er også kendt som feriepenge. En forudsætning for at få udbetalt feriepenge er dog, at man rent faktisk holder ferie. Man kan dog få ret til at få dem udbetalt, hvis man forlader arbejdsmarkedet, flytter til udlandet eller har optjent et meget lille beløb.

Ferie og rettigheder 

En lønmodtager optjener ret til 2.08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. På et kalenderår bliver det omregnet til 25 dage. En lønmodtager har dog ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. 

Ferien skal afholdes i løbet af det ferieår (1. maj til 30. april), der følger optjeningsåret, som går fra 1. januar til 31. december. Arbejdsfrie dage tæller ikke, så ferie holdes med 5 dage om ugen.

Hovedferien er mindst 15 dage i sammenhæng, som skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september. 

For det meste kan arbejdsgiver og lønmodtager blive enige om, hvornår ferien skal afholdes. Lykkes det ikke, har arbejdsgiveren lov til at bestemme, hvornår ferien skal afholdes, så længe det varsles i god tid. Nogle virksomheder vil eksempelvis være lukket i specifikke perioder (eksempelvis jul), hvor ferien altså skal afholdes. Man skal dog ikke afholde ferie på helligdage, da man som udgangspunkt vil have fri i forvejen. Det afhænger dog af, hvad der er specificeret i ens overenskomst.

Hvis man er syg under sin ferie, har man ret til erstatningsferie. Reglerne er, at man får 2 ekstra dages ferie, hvis man er syv i 7 dage af ens ferie.

Beskrivelser af ferie fremgår oftest af ansættelseskontrakter, ligesom der også vil være beskrivelser af eksempelvis sygdom, tavshedspligtklausuler og ophavsret

Ferieloven i praksis - ferie i kontrakter
Ferieloven i praksis - ferie i kontrakter

Ferieloven - den nye og den gamle

Fra 2020 træder en ny ferielov i kraft. Her kommer der en ny optjeningsperiode, så man optjener ferie i perioden mellem den 1. september og den 31. august. 

Loven introducerer samtidighedsferie, et princip som betyder, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Man kan altså afholde den optjente ferie med det samme. Det betyder, at man får mulighed for at afholde ferie tidligere end før, hvor man skulle vente 1.5 år for at have ret til at afholde ferie. 

Nu vil optjeningsperioden være på 12 måneder, mens man har 16 måneder til at afholde ferien.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook