Feriepenge

Hvad er feriepenge?

Feriepenge

Feriepenge er den løn eller godtgørelse en lønmodtager får, så de kan holde ferie.

Ferieloven gør det klart, at alle lønmodtagere har ret til ferie med løn (eller feriegodtgørelse). Feriepenge er altså den løn, det tillæg eller den godtgørelse du får. De er til for at lønmodtagere kan holde ferie uden at ruinere sig selv.

Hvordan udregnes feriepenge?

Alle lønmodtagere har ret til 25 dages årligt ferie. Det gælderuanset, om man har optjent retten til ferie eller ej. Feriepenge optjenes således, at du får ret til 2.08 dages ferie om måneden. Før skulle du arbejde et år, før du optjente ferie. Med den nye ferielov i 2020, kan man optjene ferie, mens man arbejder. Det kalder man samtidighedsferie. Denne udregning gælder både, hvis du er timelønnet eller funktionær.

Ferietillæg er 1 % af din årlige løn, som en lønmodtager harkrav på oven i den normale løn.

Feriegodtgørelse

Det er ikke alle steder, at man får udbetalt løn under ferie.Der vil man i stedet have ret til en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen svarer til 12.5 % af ens løn. Det er normalt for ungarbejdere under 18 og folk, der er timelønnede.

Ferie og kontrakter

Den gode ansættelseskontrakt eller direktørkontrakt vil typiskindeholde et afsnit om ferie. På den måde vil man klargøre den ansattesrettigheder til feriepenge og feriegodtgørelse. Der vil man også angive, hvordan ferien skal afholdes, hvis en medarbejder afskediges eller opsiger sin kontrakt.

Generelt vil enhver god kontrakt indeholde beskrivelser af de væsentligste forhold, hvilket styrker den gensidige tillid og sørger for at begge parter er enige om deres aftale.

Folk der er ansat freelance eller som konsulenter, vil typiskikke have ret til ferie. De ansættes for en opgave ad gangen og er som sådanikke lønarbejdere. Til gengæld vil deres honorar være væsentligt større og devil kunne have større frihed. Der er altså fordele og ulemper ved begge typeransættelser.  

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook