Feriepenge

Hvad er feriepenge?

Feriepenge

Feriepenge er den løn eller godtgørelse en lønmodtager får, så de kan holde ferie.

Ferieloven gør det klart, at alle lønmodtagere har ret til feriemed løn (eller feriegodtgørelse). Feriepenge er altså den løn, det tillæg ellerden godtgørelse du får. De er til for at lønmodtagere kan holde ferie uden atruinere sig selv.

 

Hvordan udregnes feriepenge?

Alle lønmodtagere har ret til 25 dages årligt ferie. Det gælderuanset, om man har optjent retten til ferie eller ej. Feriepenge optjenes således,at du får ret til 2.08 dages ferie om måneden. Før skulle du arbejde et år, førdu optjente ferie. Med den nye ferielov i 2020, kan man optjene ferie, mens manarbejder. Det kalder man samtidighedsferie. Denne udregning gælder både, hvisdu er timelønnet eller funktionær.

 

Ferietillæg er 1 % af din årlige løn, som en lønmodtager harkrav på oven i den normale løn.

 

Feriegodtgørelse

Det er ikke alle steder, at man får udbetalt løn under ferie.Der vil man i stedet have ret til en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen svarertil 12.5 % af ens løn. Det er normalt for ungarbejdere under 18 og folk, der ertimelønnede.

 

Ferie og kontrakter

Den gode ansættelseskontrakt eller direktørkontrakt vil typiskindeholde et afsnit om ferie. På den måde vil man klargøre den ansattesrettigheder til feriepenge og feriegodtgørelse. Der vil man også angive,hvordan ferien skal afholdes, hvis en medarbejder afskediges eller opsiger sinkontrakt.

 

Generelt vil enhver god kontrakt indeholde beskrivelser af devæsentligste forhold, hvilket styrker den gensidige tillid og sørger for atbegge parter er enige om deres aftale.

 

Folk der er ansat freelance eller som konsulenter, vil typiskikke have ret til ferie. De ansættes for en opgave ad gangen og er som sådanikke lønarbejdere. Til gengæld vil deres honorar være væsentligt større og devil kunne have større frihed. Der er altså fordele og ulemper ved begge typeransættelser.  

Kom i gang nu!