Fogedretten

Hvad er fogedretten?

Fogedretten

Fogedretten er den domstol i Danmark, der behandler sager om tvangsgennemførelse af krav. Hvis en virksomhed er gået konkurs eller man har anden gæld, der ikke kan indfries, kan kreditoren involvere fogedretten for at få sit krav gennemført. Det kan være ved en afdragsordning eller tvangsopløsning af virksomhedens aktiver.

Hvad er fogedretten?

Fogedretten behandler sager om tvangsgennemførsel af krav og inddrivelse af gæld, hvor der foreligger et veldokumenteret grundlag for kravet. Det kan være et skriftligt aftale såsom et forlig, gældsbreve, pantebreve, checks og andre former for dokumentation.

Fogedretten behandler ens sag eller tvist uanset om, man er privatperson eller virksomhed. Man indkaldes til fogedretten, hvis man skylder penge og ikke kan betale til tiden eller ikke overholder en juridisk aftale. Fogedretten vurderer derefter sagen og kommer med en afgørelse om, hvordan en skyldende part skal afvikle sin gæld eller efterleve et krav.

Det kan blandt andet være:
● En afdragsordning på gælden  
● Returnering af varen, der er købt på afbetaling  
● Udlevering af genstande til den retmæssige ejer  
● Tvangsflytning af en opsagt lejer  
● Tvangsopløsning af et selskabs aktiver  
● Tvangsauktion af fast ejendom og inventar

Som privatperson har du ret til et almindeligt hjem, og derfor tæller personlige ejendele såsom møbler og hårde hvidevarer ikke som aktiver. Skylder du penge, men ejer du intet af værdi, kan du erklære dig selv insolvent. Det betyder, at du ikke kan indkaldes til fogedretten de næste seks måneder, mens du forsøger at få styr på din økonomiske situation. Kreditorer må dog stadig gerne kontakte dig for at indgå aftaler om afdrag på din gæld.

Fogedretten kan også involveres, hvis en kunde ikke kan betale af på sin afbetaling, en lejer ikke betaler sin husleje, ens virksomhed er gået konkurs og skal tvangsopløses eller der er en uenighed mellem skilsmisseforældre om retten til samvær m.m. I private forhold kan ens ejendom komme på tvangsauktion.

Da fogedretten er en del af byretten, har dens afgørelser samme virkning som en dom. Det er med den undtagelse, at en afgørelse ikke kommer på ens straffeattest eller bliver offentliggjort uden for fogedretten. Formålet med fogedretten er todelt: den skal både sikre kreditorens ret til at inddrive sin gæld og beskytte skyldneren, så indkrævningen sker forsvarligt og i overensstemmelse med loven.

Hvornår skal man i fogedretten?

Hvis nogen bryder en aftale om økonomiske og materielle krav, kan fogedretten involveres og løse tvisten. Det gælder for både virksomheder og privatpersoner.

Hvis du skylder penge, kan du bede fogedretten om hjælp til at arrangere en afdragsordning med din kreditor eller til at stille sikkerhed i dine aktiver, for eksempel fast ejendom, din bil, computer eller TV.

Som kreditor kan det også være en fordel at fortsætte sin sag i fogedretten, selv hvis skyldneren i forvejen tilbyder at betale i afdrag. Det er, fordi fogedretten kan foretage udlæg af aktiver. Hvis skyldneren ikke kan betale sin gæld, kan de aktiver i så fald sælges på auktion og derved forløse gælden.

Man kan også benytte den forenklede inkasso, hvis betalingspåkravet er under 100.000 kr., eksklusiv renter og sagsomkostninger. Det er en valgfri måde at få rettens hjælp til at inddrive gæld. Du kan læse mere om den forenklede inkasso på Domstol.dk. Man kan ellers søge om en gældssanering.

Hvad koster det at komme i fogedretten?

En fogedsag koster som udgangspunkt 300 kr. + 1⁄2% af beløb over 3.000 kr., men under 50.000 kr. Størrelsen på betalingspåkravet påvirker dog også sagsomkostningerne. Der kan også forekomme diverse tillægsafgifter for eksempelvis politifremstilling af skyldneren eller låsesmede.

Hvis kravet er større end 50.000 kr., skal der udtages en stævning, hvorefter retsafgiften stiger til 750 kr.

Hvis kreditoren taber afgørelsen, er de pålagt at betale omkostningerne for sagen. Ellers skal skyldneren betale sagsomkostningerne.

Hvad sker der i fogedretten?

Når man bliver indkaldt til fogedretten, får man besked over E-boks. Hvis skyldneren ikke reagerer på den henvendelse, vil de dernæst forsøge at kontakte vedkommende telefonisk eller med fysisk post. De kan vælge at sende en stævningsperson, der vil møde op på ens bopæl eller ens virksomhed, såfremt man er ejer, og overrække indkaldelsen personligt.

Hvis man bliver indkaldt til fogedretten har man mødepligt. Det er også muligt at udfylde en fuldmagt , der giver en anden ret til at repræsentere dig i sagen. Hvis sagen er meget kompleks, kan man vælge at hyre en advokat. Fogedretten beskikker dig dog kun en advokat under meget snævre omstændigheder, så oftest betales advokaten ud af egen lomme.

Formålet med mødet er at finde en løsning til, hvordan du kan afdrage på din gæld og stille en sikkerhed til kreditoren, som kan sælges, hvis aftalen ikke overholdes. Du kan dog ikke tvinges til at indgå i en aftale under mødet.

Et møde er kort og tager typisk 5-10 minutter. Fogeden og skyldneren er altid til stede, og kreditoren deltager også fysisk eller over telefonen, medmindre kravet er på eller under 2.500 kr. Fogeden fremlægger den dokumentation for kravet, retten har modtaget fra kreditoren. Hvis man skylder penge, må man gerne medbringe dokumentation for ens økonomiske situation såsom bankudskrifter og årsregnskab. Under mødet taler man under strafansvar, og er derfor forpligtet til at tale sandt.

Når mødet er overstået, har man forhåbentlig indgået en aftale eller fundet en afdragsordning, der er tilfredsstillende for alle parter. Ellers vil fogedretten selv vurdere sagen og komme med en afgørelse.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use