Fordring

Hvad er en fordring?

Fordring

En fordring er et tilgodehavende. Disse bruges ofte i låneaftaler og kan både være simple, negotiable eller uoverdragelige.

En fordring er i juridiskforstand et tilgodehavende (som oftest penge). En fordring er altså retten til at kræve (fordre) noget af en anden. Den som har ret til at fordre, kaldes fordringshaverne eller kreditoren, mens modparten kaldes den forpligtede eller debitoren. 

Ofte understøttes en fordring af en låneaftale (også kendt som et gældsbrev). Her erklærer parterne sig enige om, at den ene skylder den anden noget. Oftest vil den slags låneaftaler eller gældsbreve indeholde bestemmelser om betingelserne for lånet, herunder størrelse, varighed, depositum og aftaler om renter.

En simpel fordring   

En simpel fordring, som beskrevet i gældsbrevslovens § 27, gælder ved overdragelsen af fordring. I en simpel fordring ændres retstillingen ikke, når kreditoren ændres. Paragraffen lyder:

"Overdrages et simpelt gældsbrev til eje eller pant, får erhververen ikke bedre ret end overdrageren, medmindre andet følger af særlige retsregler." 

Modsætningen til en simpelfordring er en negotiable fordring, hvor erhververen af fordringen kan få nogle fordele, hvis der er lovhjemmel til det. Andre fordringer er uoverdragelige.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use