Fordring

Hvad er en fordring?

Fordring

En fordring er et tilgodehavende. Disse bruges ofte i låneaftaler og kan både være simple, negotiable eller uoverdragelige.

En fordring er i juridiskforstand et tilgodehavende (som oftest penge). En fordring er altså retten tilat kræve (fordre) noget af en anden. Den som har ret til at fordre,kaldes fordringshaverne eller kreditoren, mens modparten kaldes den forpligtedeeller debitoren. 

Ofte understøttes enfordring af en låneaftale (også kendt som et gældsbrev). Her erklærer parternesig enige om, at den ene skylder den anden noget. Oftest vil den slagslåneaftaler eller gældsbreve indeholde bestemmelser om betingelserne for lånet,herunder størrelse, varighed, depositum og aftaler om renter.

 

En simpel fordring   

En simpel fordring, sombeskrevet i gældsbrevslovens § 27, gælder ved overdragelsen af fordring. I ensimpel fordring ændres retstillingen ikke, når kreditoren ændres. Paragraffenlyder: "Overdrages et simpelt gældsbrev til eje eller pant,får erhververen ikke bedre ret end overdrageren, medmindre andet følger afsærlige retsregler." 

Modsætningen til en simpelfordring er en negotiable fordring, hvor erhververen af fordringen kan få noglefordele, hvis der er lovhjemmel til det. Andre fordringer er uoverdragelige.

Kom i gang nu!