Forkøbsret

Hvad er forkøbsret?

Forkøbsret

Forkøbsret indgår ofte i ejeraftaler og lejeaftaler, da det giver en person førsteret til at købe en ejers andele eller ejendom.

Forkøbsreter et løfte, som giver en person ret til at få førsteret på at indgå en købsaftale eller en overdragelsesaftale. Eksempelvis vil en ejer af en virksomhed ofte have førsteret til at købe ejerandele af en virksomhed øvrige ejere. Selvfølgelig såfremt det fremgår af virksomhedens vedtægter eller en ejeraftale. På den måde sikrer ejerne i en virksomhed, at der ikke pludseligt indskrives udefrakommende i ejerbogen. Ofte får man forkøbsret til en række vilkår og betingelser, som man altså skal acceptere for at kunne foretage købet.

Da man ikke altid har mulighed for at købe andelene lige med det samme, vil man af og til se, at ejerne opretter til gældsbrev med en afdragsordning. 

Forkøbsret i kontrakter 

Der er som sådan ingen love, der regulerer spørgsmål om forkøbsret, så man har ikke automatisk førsteret, hvis man er medejer af et selskab. Det skal altså indskrives i en kontrakt. Hvis der ikke foreligger en aftale om forkøbsret, vil medejere kunne sælge til dem, de ønsker. Forkøbsretten er ikke en pligt, så man skal ikke benytte sig af den, såfremt man har chancen: det er en ret. 

Normalt vil man fastsætte en pris på ejerandelene på forhånd. De vil typiskfremgå af vilkårne for forkøbsretten. Prisen kan dog stige, hvis en ejer har fået et højere bindende tilbud fra en udefrakommende. Da vil man typisk skulle matche den pris. Det vil sige, at der er to modeller for forkøbsret: At forkøbsretten træder i kraft, når der er fundet en tredjepart. Deres tilbud bestemmer vilkårene for forkøbsretten. At forkøbsretten er fastsat på forhånd i en kontrakt. 

Spørgsmål om forkøbsret forekommer af og til sammen med deadlock-klausuler, som beskriver betingelserne for, at medejere af en virksomhed kan købe hinandens andele i tilfælde af uenighed ved stemmelighed. Derudover bør man også overveje en konkurrenceklausul, der forhindrer en ejer i at smutte til et konkurrerende selskab og samtidig sikrer, at konkurrenter ikke kan købe sig adgang til ens virksomhed. 

Leje med forkøbsret kan også forekomme i afsnit i lejekontrakter. Her vil lejeren kunne få forkøbsret på at købe en bolig, såfremt udlejeren ønsker at sælge.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use