Formular og paradigme

Hvad er en formular og et paradigme?

Formular og paradigme

Her finder du en kort guide til ejeraftaler inklusive deres formål og indhold samt en beskrivelse af forskellen på en ejeraftale og en ejerbog.

En formular eller paradigme er et dokument med en række fortrykte oplysninger. Her vil typisk være en række ret bare felter, der skal udfyldes og derefter underskrives. En formular eller et paradigme er altså en fast udformning af en erklæring eller en kontrakt, hvilket gør det nemmere og hurtigere at ud for med et juridiske dokument.

Normalt bruger man korte formularer, som endel af de faste HR-dokumenter. Eksempelvis når man skal indhente en samtykkeerklæring eller udforme en simpel fuldmagt. Man kan dog også havelængere paradigmer

Læs vores artikel om kontraktskabeloner for en udførlig guide til forud definerede juridiske dokumenter. Der finder du desuden en række eksempler på kontraktskabeloner til ansættelseskontrakter, købsaftaler og meget andet. Du kan også se her for en fuld liste over alle Contractbooks gratis kontraktskabeloner.

Formular, paradigme og aftalevilkår

En juridisk formular er typisk et fast sæt aftalevilkår, eksempelvis nogle handelsbetingelser. De går altså forud for indgåelsen af en aftale. De er skabt til at omfatte en mangfoldighed af forskellige aftaler. Nogle gange vil to formularer stride imod hinanden. Man kalder det ”battle of the forms”, når to virksomheder og parter i en aftale, strides om, hvilken formular der skal gøres gældende.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook