Formular og paradigme

Hvad er en formular og et paradigme?

Formular og paradigme

Her finder du en kort guide til ejeraftaler inklusive deres formål og indhold samt en beskrivelse af forskellen på en ejeraftale og en ejerbog.

En formular eller paradigme er et dokument med en række fortrykte oplysninger. Her vil typisk være en række ret bare felter, der skal udfyldes og derefter underskrives. En formular eller et paradigme er altså en fast udformning af en erklæring eller en kontrakt, hvilket gør det nemmere og hurtigere at ud for med et juridiske dokument.

Normalt bruger man korte formularer, som endel af de faste HR-dokumenter. Eksempelvis når man skal indhente en samtykkeerklæring eller udforme en simpel fuldmagt. Man kan dog også havelængere paradigmer

Læs vores artikel om kontraktskabeloner for en udførlig guide til forud definerede juridiske dokumenter. Der finder du desuden en række eksempler på kontraktskabeloner til ansættelseskontrakter, købsaftaler og meget andet. Du kan også se her for en fuld liste over alle Contractbooks gratis kontraktskabeloner.

Formular, paradigme og aftalevilkår

En juridisk formular er typisk et fast sæt aftalevilkår, eksempelvis nogle handelsbetingelser. De går altså forud for indgåelsen af en aftale. De er skabt til at omfatte en mangfoldighed af forskellige aftaler. Nogle gange vil to formularer stride imod hinanden. Man kalder det ”battle of the forms”, når to virksomheder og parter i en aftale, strides om, hvilken formular der skal gøres gældende.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use