Formular og paradigme

Hvad er en formular og et paradigme?

Formular og paradigme

Her finder du en kort guide til ejeraftaler inklusive deres formål og indhold samt en beskrivelse af forskellen på en ejeraftale og en ejerbog.

Enformular eller paradigme er et dokument med en række fortrykte oplysninger. Hervil typisk være en række retbare felter, der skal udfyldes og derefterunderskrives. En formular eller et paradigme er altså en fast udformning af enerklæring eller en kontrakt, hvilket gør det nemmere og hurtigere at udformedet juridiske dokument.

 

Normalt bruger man korte formularer, som endel af de faste HR-dokumenter. Eksempelvis når man skal indhente ensamtykkeerklæring eller udforme en simpel fuldmagt. Man kan dog også havelængere paradigmer

 

Læsvores artikel om kontraktskabeloner for en udførlig guide til foruddefineredejuridiske dokumenter. Der finder du desuden en række eksempler påkontraktskabeloner til ansættelseskontrakter, købsaftaler og meget andet. Dukan også se her for en fuld liste over alle Contractbooks gratiskontraktskabeloner.

 

Formular,paradigme og aftalevilkår

Enjuridisk formular er typisk et fast sæt aftalevilkår, eksempelvis noglehandelsbetingelser. De går altså forud for indgåelsen af en aftale. De er skabttil at omfatte en mangfoldighed af forskellige aftaler. Nogle gange vil toformularer stride imod hinanden. Man kalder det ”battle of the forms”, når tovirksomheder og parter i en aftale, strides om, hvilken formular der skal gøresgældende.

Kom i gang nu!