Freelance

Hvornår er man freelance?

Freelance

Freelance er en form for ansættelse. Her finder du en kort guide til freelance-aftaler samt forskellen på freelance og lønarbejde.

Freelance er form for ansættelse. Her køber arbejdsgiveren den freelance-ansattes arbejdskraft fra opgave til opgave. Man vil typisk regulere forholdet med en freelanceaftale eller en konsulentaftale. Arbejdsgiveren vil nemlig sjældent have forpligtelser angående ferie, sygdom eller barsel. For det meste skal man desuden selv stå for at skaffe arbejdsredskaber og kontorplads, hvis man arbejder freelance. Man er altså helt eller delvist selvstændig. Det er meget normalt at stifte sit eget selskab, eksempelvis et enkeltmandsselskab eller et iværksætterselsskab, når man er freelance. 

Ofte bruges freelance i journalistik, fotografi, byggebranchen og andre steder, hvor man kun har brug for korte og lejlighedsvise ansættelser med honorararbejde. Da arbejdsmarkedet kræver mere og mere fleksibilitet, bliver det mere og mere hyppigt at arbejde freelance. 

Freelance eller lønarbejder 

Nogle gange forsøger virksomheder at omgås funktionærloven og andre ansættelsesretlige love ved at hyre folk freelance. Dermed er den ansattes arbejde for egen regning og risiko. Da vil man ikke være sikret et honorar for arbejdet, og arbejdsgiveren kan undlade at betale, hvis vedkommende er utilfreds. 

Hvis der er tale om et normalt lønmodtagerforhold, er det ligemeget om, man kalder det freelance. Da vil man alligevel være omfattet af de normale love, og freelanceren vil alligevel have ret til opsigelsesvarsel, løn under barsel, feriepenge og deslige. 

Det spiller ind, om freelanceren må hyre andre til at udføre arbejdet. Må vedkommende ikke, taler det for at være et lønmodtagerforhold. Det gør det også, hvis virksomheden afholder udgifter i forbindelse med arbejdet, medarbejderen får en fast månedsløn og udfører arbejdet i virksomhedens navn. 

Hvis man i stedet er selvstændig og momsregistreret, vil der tit være tale om freelanceansættelse. Det gælder også, hvis man annoncerer selvstændigt for sine ydelser og lever af at lave freelance-opgaver for mange forskellige virksomheder. Her giver man afkald på en række rettigheder såsom retten til feriepenge, men man vinder frihed til at arbejde, når man vil. Ofte får man også en højere timeløn. 

Reglerne er meget komplicerede og kræver ofte en vurdering fra sag til sag. Læs eventuelt også vores artikel om konsulentaftaler

Freelanceaftaler 

Som med alt andet arbejde og samarbejde er det vigtigt, at du får en klar og tydelig kontrakt. Man skal sikre sig, at man får den rette betaling til tiden og mindske risiko for tvister om pris og levering. 

Aftalen bør indeholde en udførlig beskrivelse af det arbejde, den der arbejder freelance skal udføre. Herunder angiver man materialer, antal og deadline for aflevering af arbejdet. Derudover skal man angive størrelsen på honoraret, samt hvordan det skal betales. Skal det betales løbende? Ved aflevering? Er det et fast beløb eller en timesats? Og hvad hvis arbejdet ikke færdiggøre arbejdet? Hvordan skal man så betale honoraret? 

Samtidig er det nødvendigt for begge parter, at man gør det klart, hvem der har ophavsretten til eventuelle frembringelser. Hvem har rettighederne? Hvor længe gælder ophavsretten? Hvordan må det bruges? Slutteligt kan det også være en god idé at aftale, hvem der krediteres for frembringelsen og hvem der må redigere den.

Når man er ansat på en freelanceaftale, skal man typisk sende en faktura og modtager ikke en lønseddel.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook