Funktionær

Hvad er en funktionær?

Funktionær

En funktionær er en bestemt type ansat, der er dækket af funktionærloven. De har særlige ansvarsområder, men også rettigheder.

Hvad er en funktionær?

Funktionærer er lønmodtagere i en tjenestestilling, der er dækket af funktionærloven. Som funktionær har man nogle mere omfattende arbejdsopgaver, men også særlige rettigheder. De rettigheder giver dig blandt andet en større beskyttelse, hvis du bliver syg eller siger op.

Som funktionær skal du have minimum otte timers arbejde om ugen. Derudover skal du som enten:

 • Arbejde med ledelse, handel, kontorarbejde eller lagerekspedition
 • Yde en teknisk eller klinisk bistandsydelse
 • Føre tilsyn med andre ansatte på vegne af en arbejdsgiver

Den øverste ledelse i en organisation er heller ikke funktionærer. Det er, fordi de ikke er underlagt instruktionspligt.

Funktionærloven

Funktionærloven, eller lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, er en dansk lov, der først blev vedtaget i 1938. Den blev sidenhen revideret i 2013. Loven definerer en række særlige rettigheder, som funktionærer har. Det omhandler blandt andet afskedigelse, opsigelsesvarsel, løn under sygdom, barsel og ferie.

Hvornår er man funktionær?

Dine arbejdsopgaver bestemmer om, hvorvidt du er funktionær. Du er blandt andet funktionær, hvis du primært arbejder med:

 • Handel – køb og salg
 • Administration
 • Sundhedspleje, der kræver klinisk viden
 • Ingeniørarbejde
 • Økonomi
 • HR- og personale
 • Marketing og kommunikation
 • IT
 • Rådgivning
 • Finansiering

Selvom du ikke er funktionær, kan du stadig være omfattet af funktionærloven pga. din ansættelseskontrakt eller overenskomst. I så fald er du en “aftalefunktionær.”

Aftalefunktionærer omfatter blandt andet:

 • Sygehjælpere
 • Pædagoger
 • Sosu-assistenter
 • Folkeskolelærere

Særlige regler for funktionær

Når man er funktionær er man omfattet af særlige rettigheder. De rettigheder er beskyttet af funktionærloven. Det betyder, at du ikke kan lave andre aftaler med din arbejdsgiver, hvor du er dårligere stillet end i funktionærloven. Du må dog godt være bedre stillet, end loven kræver. Hvis du skal være bedre stillet, vil det som oftest indgå i din ansættelseskontrakt.

Reglerne omfatter opsigelse og opsigelsesvarsel, sygdom, barsel og ferie.

Opsigelse og opsigelsesvarsel som funktionær

Afhængig af hvor længe du har været ansat, er du underlagt forskellige regler for opsigelse. Længden på din ansættelse er inklusiv månederne, hvor du er blevet varslet din opsigelse.

Hvis du bliver opsagt

Som funktionær skal der foreligge en saglig årsag til, at du er blevet sagt op.

Opsigelsesvarslet bliver bestemt af, hvor længe du har været ansat.

 • Ansættelse i under seks måneder – 1 måneds varsel
 • Ansættelse i seks måneder til tre år – 3 måneders varsel
 • Ansættelse i tre til seks år – 4 måneders varsel
 • Ansættelse i seks til ni år – 5 måneders varsel
 • Ansættelse i mere end ni år – 6 måneders varsel

Alle opsigelser skal varsles ved udgangen af måneden. Det vil sige, at opsigelsen først er gældende ved slutningen af måneden. Hvis du for eksempel får besked om, at du er blevet opsagt d. 9. september, vil du altså først være under opsigelse fra d. 30. september.

Hvis du er tjenestemand i kommunen, regionen eller staten, gælder der andre regler.

Hvis du selv siger op

Når du selv siger din stilling op, skal du give din arbejdsgiver en måneds varsel.

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du bliver opsagt, og har været funktionær uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år, vil du modtage en fratrædelsesgodtgørelse.

Efter 12 års ansættelse er den godtgørelse på en månedsløn.
Efter 17 års ansættelse er den på 3 måneders løn.

Sygdom og sygefravær som funktionær

Som funktionær har du ret til halv løn under hele din sygemelding. Du vil modtage fuld løn på helligdage.

Dit sygefravær er ellers ikke anderledes fra andre ansatte.

Barsel som funktionær

Som funktionær har du også ret til halv løn under barsel.

Når du er på barsel, modtager du altså halv løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter.

Ferie for funktionærer

Funktionærer har ret til ferie med fuld løn.

Du er derudover også berettiget til at få 1% af din løn i ferietillæg.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook