Garanti

Hvad er en garanti?

Garanti

Her følger en kort introduktion til garantibegrebet med en forklaring af forskellen på garanti og reklamationsret.

En garanti er et løfte om at overtage en økonomisk risiko, der ellers ville påhvile modparten (løftemodtageren). Den knytter sig for det meste til et aftaleforhold, altså når man har indgået en aftale eller kontrakt

Garantier bruges særligt i forbindelse med købs- og salgsaftaler, hvor den sælgende part garanterer en vares funktionalitet i et vist tidsrum. Det kan eksempelvis være at en producent eller butik giver 3 års garanti på et par bukser eller et TV. Garantier kan både bruges mellem privatpersoner og virksomheder (B2B).

Garanti og reklamationsret 

Reklamationsretten er fastsat af købeloven. Her fremgår det, at den sælgende part skal løse problemet med en vare, hvis der viser sig at være fejl og mangler inden for de første 2 år efter varen er købt. Problemet skal i øvrigt løses uden udgifter eller unødigt besvær for køberen.

Garantien er et supplement, som den sælgende part selv kan vælge at lægge oveni reklamationsretten. Det er altså helt frivilligt at tilbyde garantier på sine vare. Det skal opfattes som en ekstra service, der forlænger og styrker køberens rettigheder. 

Normalt skal man bruge et skriftligt garantibevis for at kunne udløse garantien. Før man kaster sig ud i at give garantier til højre og venstre, skal man lige være opmærksom på markedsføringsloven. Den beskriver nemlig, at man kun må anvende garanti-betegnelsen, hvis forbrugeren opnår en væsentlig bedre retstilling end den, der er beskrevet i købeloven.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook