Gaver og arveforskud

Hvad er et arveforskud?

Gaver og arveforskud

Arveforskud og andre gaver i familien kan gives uden at skulle betale afgifter, hvis ikke de overstiger et givent beløb. Læs mere om reglerne i denne artikel.

Hvad er arveforskud?

Ofte ønsker forældre eller bedsteforældre at give deres børn eller børnebørn et såkaldt ”arveforskud” på deres forventede arv, inden de går bort. De kan også ønske at give deres børn eller børnebørn et større pengebeløb som gave årligt.

Det mange kalder et ”arveforskud” er juridisk set en gave. Derfor er det underlagt de samme skattemæssige regler som gaver med et tilhørende gavebrev. I denne artikel behandles mulighederne for at give afgiftsfrie gaver og lån til den nærmeste familie.

Gaver og afgiftsfrie lån til familien

Sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. julegaver eller fødselsdagsgaver, kan gives uden betaling af gaveafgift. Såfremt der er tale om gaver af større værdi, skal du dog være opmærksom på at modtageren kan have pligt til at betale gaveafgift eller kan være indkomstskattepligtig af gavens værdi.

Afgiftsfrie gaver

En gave til din ægtefælle er afgiftsfri uanset gavens værdi. Ønsker du at give store pengegaver til din øvrige nærmeste familie, må du i 2019 afgiftsfrit give kr. 65.700 til følgende personer:

  • Børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn og deres afkom
  • Afdødt barns ægtefælle
  • Dine forældre
  • Din samlever eller andre du har haft bopæl med de sidste 2 år
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl sammen med jer. Denne gruppe kan f.eks.  omfatte din samlevers børn.

Til dine svigerbørn (barn eller stedbarns ægtefælle) må du i 2019 give kr. 23.000 uden, at der skal betales gaveafgift. Ovennævnte personer skal betale 15 % i gaveafgift af den del af gaven der overstiger beløbet på kr. 65.700 eller kr. 23.000.

Du må tillige til dine bedsteforældre eller stedforældre give kr. 65.700 afgiftsfrit i 2019. Gives der større gaver skal bedsteforældre og stedforældre dog betale 36,25 % i afgift af den del af gaven der overstiger kr. 65.700.

Du skal dog være opmærksom på, at de afgiftsfrie grundbeløb reguleres årligt. Gaver til personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, skal beskattes med indkomstbeskatning hos modtageren. Dette gælder eksempelvis gaver til din samlever, såfremt I ikke har levet sammen i 2 år.

Rentefrit lån

Ønsker du at overføre større beløb til eksempelvis dine børn, kan du yde dem et rentefrit lån. Du skal ved overførslen da oprette et gældsbrev eller en låneaftale herom.

Du skal være opmærksom på, at der skal være tale om et reelt lån, ligesom lånet af skattemæssige årsager skal kunne kræves indfriet af dig som kreditor når som helst. Såfremt der ikke er tale om et reelt låneforhold, betragtes overførslen som en gave, og der skal betales gaveafgift eller indkomstbeskatning i det omfang, gaven overstiger ovennævnte beløbsgrænser.

Sådan gør du

Såfremt gaven ikke overstiger de afgiftsfrie beløbsgrænser, skal hverken du eller modtageren anmelde gaven til SKAT. Det anbefales at du opretter et gavebrev når du giver gaven. Du kan ved oprettelse af et gavebrev indsætte vilkår for gaven. Eksempelvis kan du bestemme, at gaven skal være båndlagt i en vis årrække, eller at gave skal tilhøre modtageren som særeje, således at gaven ikke skal deles med modtagerens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og eventuelt dødsfald.

Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med overførslen af gaven, såfremt vilkårene for gaven skal få virkning.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.


Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook