Gentlemen's agreement

Hvad er en Gentlemen's agreement?

Gentlemen's agreement

Her følger en kort guide til den uformelle aftaletype: gentlemen's agreement. Herunder fordele og ulemper ved den salgs aftale.

En Gentlemen's agreement er uformel aftale, der ikke er juridiske bindende. Den er typisk mundtlig, men den kan for hukommelsens skyld sagtens være skriftlig. En gentlemen's agreement er en aftale eller nogle vedtagelser, som parterne indgår, vel vidende at rettigheder og pligter ikke kan håndhæves af rettens vej. Men giver så at sige afkald på sine rettigheder og blander retssystemet ude af aftalen i tilfælde af misligholdelse. Derfor er denne slags aftaler heller ikke omfattet af aftaleloven

Man kan eksempelvis indgå en mundtlig Gentlemen's agreement om et udlån. En normal låneaftale indeholder bestemmelser og retsvirkninger, om hvad der vil ske, hvis lånet ikke tilbagebetales eller kompenseres. En Gentlemen's agreement afhænger i stedet af parternes ære, hvormed det ikke er en juridisk aftale. Parterne stoler på hinandens ord; at lånet vil blive tilbagebetalt. 

Fordelen og ulempen ved en gentlemen's agreement 

En gentlemen's agreement er hurtig at indgå og koster ingenting. Hvis man indgår en aftale uden den store værdi, vil det være at foretrække. Der vil nemlig ikke være grund til at spilde tid og penge på at udforme en kontrakt. Ofte bruges en gentlemen's agreement, hvis det opfattes ufint eller fejt at gemme sig bag en aftaleklausul. 

Hvis en aftale dog indeholder visse ricisi og komplekse retstillinger, vil det være en fordel at nedfælde aftalen på papir og få en fagkyndig til at gennemlæse aftalen. Men en god kontrakt vil man i stedet kunne styrke tilliden, da alle kender deres retsstilling. Man kan også risikere at miste penge, hvis modparten viser sig ikke at være en gentleman alligevel.

Nogle aftaletyper, eksempelvis ansættelsesaftaler, skal foreligger skriftligt og kan derfor ikke være uformelle.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook