Gentlemen's agreement

Hvad er en Gentlemen's agreement?

Gentlemen's agreement

Her følger en kort guide til den uformelle aftaletype: gentlemen's agreement. Herunder fordele og ulemper ved den salgs aftale.

En Gentlemen's agreement er uformel aftale, der ikke er juridiske bindende. Den er typisk mundtlig, men den kan for hukommelsens skyld sagtens være skriftlig. En gentlemen's agreement er en aftale eller nogle vedtagelser, som parterne indgår, vel vidende at rettigheder og pligter ikke kan håndhæves af rettens vej. Men giver så at sige afkald på sine rettigheder og blander retssystemet ude af aftalen i tilfælde af misligholdelse. Derfor er denne slags aftaler heller ikke omfattet af aftaleloven

Man kan eksempelvis indgå en mundtlig Gentlemen's agreement om et udlån. En normal låneaftale indeholder bestemmelser og retsvirkninger, om hvad der vil ske, hvis lånet ikke tilbagebetales eller kompenseres. En Gentlemen's agreement afhænger i stedet af parternes ære, hvormed det ikke er en juridisk aftale. Parterne stoler på hinandens ord; at lånet vil blive tilbagebetalt. 

Fordelen og ulempen ved en gentlemen's agreement 

En gentlemen's agreement er hurtig at indgå og koster ingenting. Hvis man indgår en aftale uden den store værdi, vil det være at foretrække. Der vil nemlig ikke være grund til at spilde tid og penge på at udforme en kontrakt. Ofte bruges en gentlemen's agreement, hvis det opfattes ufint eller fejt at gemme sig bag en aftaleklausul. 

Hvis en aftale dog indeholder visse ricisi og komplekse retstillinger, vil det være en fordel at nedfælde aftalen på papir og få en fagkyndig til at gennemlæse aftalen. Men en god kontrakt vil man i stedet kunne styrke tilliden, da alle kender deres retsstilling. Man kan også risikere at miste penge, hvis modparten viser sig ikke at være en gentleman alligevel.

Nogle aftaletyper, eksempelvis ansættelsesaftaler, skal foreligger skriftligt og kan derfor ikke være uformelle.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use