Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Holdingselskab

Denne artikel indeholder grundlæggende information samt fordele og ulemper ved at oprette et holdingselskab.

Et holdingselskab er et kapitalselskab, der har til formål at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Det kan både være i iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Man kan dog ikke oprette et holdingselskab som en enkeltmandsvirksomhed. Et holdingselskab er ikke aktivt i drift, producerer ingenting og er derfor heller ikke momsregistreret. 

Et holdingselskab er altså ikke en særlig virksomhedsform, men bare en betegnelse for et type selskab, der har til formål at eje et eller flere andre driftselskaber. Når du skal stifte et holdingselskab, skal det fremgå som formål i dit stiftelsesdokument. Det vil at sige, at man kan eje et holdingselskab, som så yderligere ejer et eller flere andre selskaber.

Formålet med et holdingselskab 

Det kan være en forretnings- eller skattemæssig fordelagtigt måde at organisere sig i et holdingselskab. Man begrænser eksempelvis risikoen ved driften ved at holde midler og ricisi adskilt. Ved at isolere de frie reserver i som udbetalt overskud til et holdingselskab, risikerer man ikke at miste disse penge, hvis ens driftsselskab rammes af uforudsete udgifter og må lade sig gå konkurs.

Samtidig kan man lave opsparing i et andet selskab med en holdingkonstruktion. Det kan altså være en slags pengetank for et moderselskab, som så skattefrit kan modtage udbytte. Overførslen er nemlig skattefrit, hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftselskabet. Samtidig kan man reinvestere holdingselskabets reserver uden personlig beskatning.

Et holdingselskab kan også være en fordelagtig struktur, hvis man ønsker at lave strategiske samarbejder eller planlægger eksempelvis virksomhedsopkøb eller fusioner. Der er også skattefordele, hvis man tænker at sælge sit selskab eller foretage et generationsskifte. Du kan læse mere om, hvorfor du skal oprette et holdingselskab, når du stifter en virksomhed i denne artikel med gode tips til startups. Det kan eksempelvis være en fordel, hvis du ønsker at investere profit på et senere tidspunkt.

En af ulemperne kan være, at der skal udarbejdes en årsrapport, som skal revideres og offentliggøres.

At stifte et holdingselskab

Det er nemmest, hvis man stifter sit holdingselskab samtidig med driftselskabet. Da vil man kunne benytte sig af rullende kapital. Det vil sige, at man kan oprette et anpartsselskab med 50.000 kroner og lade pengene rulle videre over i et andet selskab, således at holdingsselskabet hæfter ved anparter i driftselskabet. På den måde bruger man den samme kapital to gange. Du kan endvidere stifte det via et iværksætterselskab, således at kapitalomkostningerne bliver endnu mindre.

Der er dog lidt ekstra stiftelsesomkostninger ved denne model, om end det er et engangsbeløb. Man skal desuden lave årsrapport for begge virksomheder, hvilket også er forbundet med ekstra omkostninger. Når du opretter et holdingselskab, kan man også købe et allerede registreret men inaktivt skuffeselskab.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use