Insolvent

Hvad betyder insolvent?

Insolvent

Du er insolvent, hvis du ikke har formue til at betale din gæld til kreditorer. Når du bliver erklæret insolvent af fogedretten, må kreditorer ikke indkalde dig igen til fogedretten i seks måneder.

Hvad betyder insolvent?

Når du ikke kan tilbagebetale dine kreditorer, er du insolvent. Men hvorvidt du er juridisk erklæret insolvent, bliver bestemt af fogedretten.

Hvis du får en insolvenserklæring, vil dine kreditorer ikke kunne hive dig i fogedretten igen de næste seks måneder. Det betyder, at du får mulighed for at få lidt ro til at få styr på din økonomiske situation.

Hvis du har problemer med at betale dine regninger, giver det altså god mening at blive erklæret insolvent. Hvis du ikke har en tilstrækkelig formue til at betale din gæld af, kan fogedretten hjælpe dig med at lægge en plan og lave en aftale med dine kreditorer.

Teknisk insolvent

Hvis din gæld er større end din formue er du teknisk insolvent. 

Årsagen til, at man kalder det teknisk insolvent er, at du kun er insolvent på papiret, hvis du skulle betale alle dine lån med det samme. Du kan du altså godt være teknisk insolvent, selvom du løbende kan betale din gæld. Det kunne for eksempel være, hvis du har en god indkomst eller skal til at starte i et velbetalende job. Det betyder også, at teknisk insolvens ikke nødvendigvis er et problem.

Teknisk insolvens sker typisk, når du tager et boliglån for at købe ejendom, og boligen derefter er faldet i værdi.

Hvordan bliver man erklæret insolvent?

Det er fogedretten, der kan erklære dig insolvent.

Når en kreditor ønsker at inddrive din gæld til dem, vil du typisk modtage en indkaldelse til fogedretten over E-boks. Hvis du ikke reagerer på den henvendelse, kan de sende en stævningsmand, der kører ud til din bopæl for at overrække indkaldelsen personligt. De kan også vælge at ringe til dig eller sende den med posten.

De kan også vælge at sende en stævningsperson, der vil møde op på din bopæl eller ved din virksomhed, såfremt du er ejer, og overrække indkaldelsen personligt. Hvis det ikke lykkedes at komme i kontakt med dig, vil indkaldelsen overgå til politiet.

Indkaldelsen vil indeholde alle relevante oplysninger, såsom hvem der indkalder dig, hvor stor gælden er og hvor og hvornår mødet finder sted. Du skal møde op, når du bliver indkaldt i fogedretten. Hvis du har spørgsmål til gælden, skal du henvende dig til fogedretten.

Forløbet i fogedretten

I fogedretten afgøres det om, du er insolvent eller ej. Hvis det er tilfældet, vil retten udstede en insolvenserklæring. Rettens afgørelse beror på om, du har mulighed for at betale din gæld tilbage eller om du er i besiddelse af aktiver, som kan bruges til at tilbagebetale din gæld.

Formålet med mødet er at komme frem til en aftale om, hvordan du på bedste vis kan afdrage eller få betalt din gæld. Du kan ikke tvinges til at indgå en aftale under selve mødet.

Med til mødet vil være fogeden, dig og muligvis en kreditor (der dog typisk deltager over telefonen.) Når du taler i fogedretten, er du underlagt strafansvar. Det betyder, at du kan blive sigtet, hvis du lyver over for retten.

Selve forløbet er typisk relativt kort. Et møde tager ofte mellem 5 til 10 minutter. Det er, fordi retten i forvejen vil have gennemgået de oplysninger, du og din kreditor har indsendt. Det kan dog stadig være en god idé at medbringe din årsopgørelse, dine lønsedler, et budget og de relevante gældsbeviser, såsom dit gældsbrev.

Efter fogedretten

Hvis fogedretten har besluttet, at du er insolvent, må dine kreditorer ikke indkalde dig igen i fogedretten i seks måneder. Det er for at give dig ro og tid til at få styr på din økonomiske situation.

Du vil derfor slippe for at blive kontaktet eller forfulgt af dine kreditorer i den tid.

Kreditorer må kun indkalde dig til fogedretten én ad gangen. Dine andre kreditorer vil ikke automatisk modtage besked om, at du er erklæret insolvent. Der kan dog være en fordel ved at give dem denne oplysning, da de vil stoppe med at henvende sig til dig, så længe insolvenserklæringen varer.

Når perioden på de seks måneder er overstået, vil de – hvis du ikke allerede har betalt dem tilbage eller anden vis rettet op på din gæld – kunne anmode om, at du bliver indkaldt til et møde i fogedretten. Det betyder, at en insolvenserklæring fratager dem det mest effektive middel til at inddrive din gæld til dem.


Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook