Interessentskab

Hvad er et interessentskab (I/S)?

Interessentskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen interessentskab (I/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et interessentskab (I/S) er en virksomhedsform, som minder meget om enkeltmandsvirksomheder, men har flere ejere indskrevet i ejerbogen. Det betyder, at der ikke er kapitalkrav til interessentskaber, samtidig med at ejerne hæfter personligt. Det er i øvrigt også tilfældet med kommanditselskaber.

Derudover er der færre dokumentationskrav til interessentskaber. Disse skal eksempelvis ikke lave vedtægter og stiftelsesdokumenter. Mange vil dog vælge at indgå en skriftlig interessentskabsaftale for at undgå fremtidige tvister. Et interessentskab kan være ejet af privatpersoner og andre selskaber, såsom iværksætterselskaber, anpartselskaber eller aktieselskaber med begrænset hæftelse. Du behøver i øvrigt heller ikke afholde generalforsamlinger.

Interessentskab og økonomi 

Som skrevet ovenfor, er der ingen krav til startkapital og kapitalindskud i forbindelse med oprettelsen af et interessentskab. Derfor hæfter ejerne personligt, solidarisk og med alt de ejer - også private ejendele. Solidarisk hæftelse vil sige, at kreditorer kan vælge, hvem de vi inddrive eventuel gæld hos i tilfælde af en konkurs

Til gengæld er interessentskabet (såfremt det er personligt ejet) ikke forpligtet til have en bestyrelse og lave årsrapporter, revisioner og offentlige regnskaber. De er nemlig ikke omfattet er selskabsloven, men de skal dog stadig efterleve bogføringsloven og loven om erhvervsdrivende virksomheder.Interessentskaber beskattes hos den enkelte interessent (altså hver enkelt ejer) og ikke i interessentskabet.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use