Iværksætterselskab (IVS)

Hvad er et iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab (IVS)

I denne artikel finder du information om selskabsform Iværksætterselskab (IVS). Vi beskriver desuden både egenkapital, reservekapital og dokumentationskrav.

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er en virksomhedsform, man kan stifte med 1 krone i startkapital, også kendt som egenkapital. Iværksætterselskab forkortes IVS og henvender sig primært til iværksættere, der ønsker at stifte egen virksomhed, men ikke har kapitalgrundlag for et anpartsselskab (Aps) eller et aktieselskab A/S. 

Ejeren af et IVS hæfter ikke for virksomhedens gæld og andre forpligtelser end den indskudte kapital. Derfor er formuen selskabets og ikke ejerens. Et iværksætterselskab kan i øvrigt have én eller flere ejere. Det er påkrævet, at et iværtsætterselskab har en direktion.

Iværksætterselskabsmodellen er nu blevet udfaset. Læs mere om, hvad du kan gøre for at omregistrere dit IVS til et ApS.

Egenkapital 

Med et iværksætterselskab har man kun brug for mellem 1 til 49.999 kroner i egenkapital. Hermed kan man starte en virksomhed uden at have et økonomisk fundament til at starte et ApS. Et iværksætterselskab er ligesom et anpartselskab og et aktieselskab omfattet af selskabsloven, og det koster 670 kroner at registrere sig hos Virk. Da får man et CVR-nummer.

Reserve på 25 % af overskuddet 

Med den lave egenkapital følger et krav om, at man sparer virksomhedens eventuelle overskud, så man senere kan blive et anpartsselskab (ApS). Som en del af IVS-pakken skal man altså lægge 25 % af årets overskud til side, så man kan opbygge en reserve. 

Når man når 50.000 kroner i reserve kan man lade sig omregistrere til et ApS, eller man kan begynde at betale et udbytte. 

Dokumentation og registrering af et iværksætterselskab

Der gælder cirka de samme regler for iværksætterfællesskaber og anpartsselskaber. De følger ligesom aktieselskaber årsregnskabslove og skal derfor aflægge årsregnskab ved afslutningen af regnskabsåret. Derefter skal man afholde en generalforsamling.

Når man stifter et iværksætterselskab skal forkortelsen IVS følge efter firmanavnet. Hermed signalerer man overfor leverandører og samarbejdspartnere, hvilket kapitalgrundlag man arbejder med. 

Ved stiftelsen skal man via et stiftelsesdokument oplyse om selskabets adresse, formål, tegningsregel og kapital. Man skal i øvrigt opliste kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og revisorer. Datoen for stiftelsen skal også indgå. 

Udover stiftelsesdokumentet skal man vedhæfte vedtægter og dokumentation for kapitalen. Det kan enten være en egen-erklæring, hvis selskabskapitalen er mindre end 25.000 kr. eller et dokument fra en bank, advokat eller revisor, der bekræfter kasseholdningen. 

IVS og andre selskabsformer

Fordelen ved et IVS fremfor eksempelvis et ApS eller et A/S er det lille krav om selskabskapital. I modsætning til andre selskaber kan betaling af selskabskapitalen kun være kontanter. Forskellen mellem iværtsætterselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder er, at ejeren hæfter personligt og ubegrænset ved de to sidstenævnte, mens ejere i iværksætterselskaber kun hæfter for deres egen betaling for anparterne, altså selskabets formue. 

I stedet skal iværksætterselskaber udarbejde årsrapporter efter årsregnskabsloven, og årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Det er ikke tilfældet for enkeltmandsvirksomheder.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook