IVS afskaffes: Sådan omregistrerer du et IVS til APS

Fra IVS til APS

IVS afskaffes: Sådan omregistrerer du et IVS til APS

Denne artikel er for dig, som har et IVS, og søger viden om, hvordan du kan omregistrere dit IVS til ApS, når IVS afskaffes den 15. april 2021.

IVS afskaffes - hvad gør jeg?

De fleste iværksættere og selvstændige har nok hørt, at det som følge af regeringens lovændring, ikke længere var muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS) siden den 15. april 2019. Samtidig betød det også, at kapitalkravet for at stifte et anpartsselskab (ApS), blev nedsat fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.

Denne artikel er for dig, som har et IVS, og søger viden om, hvad du kan og bør gøre for at bevare dit selskab, når IVS-modellen bliver udfaset den 15. april 2021.

Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet

Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet er, at ErhvervsstyrelsensAnalyse af Iværksætterselskaber” fra den 17. september 2018 påviste, at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet brugt imod hensigten. Den pågældende analyse har påvist, at Iværksætterselskaberne har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Dette er baggrunden for at Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen Iværksætterselskaber pr. 15. april i år 2019.  

Du har et IVS - hvad gør du?

Eksisterende Iværksætterselskaber uanset stiftelsesdato skal ændres/omregistreres til et anpartsselskab (ApS) før den 15. april 2021, hvor de ellers vil blive sendt til tvangsopløsning.

Omregistreringen af et IVS til APS

Kravene til omregistrering af et IVS er som følger:

  • Selskabskapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr.
  • Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistreringen, ændring af selskabets vedtægter og om nødvendigt forhøjelse af selskabskapitalen.
  • Selskabets nye vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber, hvilket betyder, at selskabets navn skal ændres, og at selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr.
  • Det er nødvendigt for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand(revisor) om, at kapitalen er til stede i selskabet.

I praksis betyder ovenstående, at der skal afholdes en generalforsamling med det flertal, der kræves for en vedtægtsændring. Det flertal skal herved træffe beslutningen om omregistrering af iværksætterselskabet til et anpartsselskab. Dette er dog først muligt, når selskabet har en kapital på minimum 40.000 kroner, som er kapitalkravet for et ApS.

Få hjælp af LegalUp

Kontakt LegalUp, hvis du ønsker hjælp til at stifte et selskab. Vi hjælper med dig med oprettelse og med at få alle de påkrævne dokumenter på plads for bare 1195 kroner. Læs mere her.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook